Dodatkowe środki unijne na wymianę nieefektywnych kotłów

Jak informuje serwis gminny, Gmina Skawina pozyskała dodatkowe środki na działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń. Celem projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina” jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Skawina. Przedmiotem projektu o wartości 3 894 000,00 złrealizowanego w latach 2018 – 2020 jest wymiana 472 kotłów na paliwa stałe na nowe kotły na paliwa gazowe i podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Zamontowane nowe źródła ciepła będą się charakteryzować obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Oprócz zadań związanych z wymianą źródeł ciepła zaplanowano również realizację zadań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej w szczególności w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej.

Projekt jest realizowany na terenie gminy zakwalifikowanej do obszarów, na którym konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w obowiązującym Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie: 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit.

fot. archiwum z montażu czujnika pyłów PM10 z Krakowskiego Alarmu Smogowego w sezonie zimowym 2017/2018 w parafii w Jaśkowicach

===

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *