Dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych dla rodzin z więcej niż trójką dzieci

dad-and-the-children-1181526-mJeśli Twoja Rodzina składa się z czwórki lub większej ilości dzieci możesz starać się o dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych. Projekt przygotowany jest przez Samorząd Województwa Małopolskiego i polega na przyznaniu dotacji dla Gmin na udzielenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych.

Rodzina wielodzietna to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Wsparcie przeznaczone będzie na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

UWAGA!

Termin wyznaczony dla Gminy na złożenie wniosku o przyznanie dotacji jest bardzo krótki (23 lipca 2014 r.), dlatego prosimy osoby zainteresowane o niezwłoczne składanie wypełnionych deklaracji w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 22. Ostateczny termin składania deklaracji przez zainteresowane osoby upływa w dniu 23 lipca 2014 r.

mother-and-daugther-792152-m

GDZIE  ZNAJDUJĄ  SIĘ DEKLARACJE?

  • Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14;
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13;
  • Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 3, pok.22;

·  oraz pod linkiem do pobrania – kliknij tutaj.

Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl


„Projekt zrealizowana ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego”

Załączniki:

Źródło:
EZiK | UMiG SKawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *