Domy, grunty, auta, jachty, biżuteria, AGD, sprzęt RTV… – jak i gdzie szukać ofert z licytacji komorniczych?

Licytacje komornicze to jeden ze sposobów, by okazyjnie nabyć nieruchomości bądź ruchomości po niższej aniżeli rynkowa cenie. Z drugiej strony pozyskane tą drogą środki przeznaczane są na pokrycie długu u wierzyciela. Licytacja odbywa się publicznie, a o tym, czym jest licytacja oraz według jakich zasad powinna być przeprowadzona, mówią przepisy zebrane w Kodeksie postępowania cywilnego.

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacją komorniczą nazywamy taką formę publicznej sprzedaży dóbr zajętych przez komornika sądowego, które mogą być nabyte przez osoby fizyczne lub podmioty prawne po zaproponowaniu przez nie najwyższej kwoty.

Licytacje prowadzone są „w górę”, co oznacza, że w chwili, gdy jeden z licytantów zadeklaruje daną kwotę, kolejni licytanci nie mogą już zaproponować kwoty niższej.

Licytacje komornicze prowadzone są przez komornika sądowego, a nadzór nad zgodnym z prawem przebiegiem licytacji sprawuje sędzia.

Jak i gdzie szukać ofert z licytacji?

Obwieszczenia o licytacji nieruchomości dokonuje komornik. Jest to czynność, która poprzedza przetarg. Następuje ona z obowiązku na co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym (tablica ogłoszeń), poczytnym dzienniku czy w siedzibie urzędu gminy właściwej miejscem położenia nieruchomości.

Jednakże od dłuższego czasu wyszukiwanie i śledzenie licytacji jest prostsze, bo funkcjonuje specjalny Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej do tego przeznaczony. Są w nim zawarte obwieszczenia o licytacjach komorniczych w kraju – nieruchomości (grunty, domy, mieszkania, lokale użytkowe, magazyny, itp.) a także ruchomości (tj. samochody, łodzie, jachty, antyki, biżuteria, sprzęt RTV, AGD, komputery, itp.).

Serwis umożliwia nam stały dostęp do obwieszczeń o wszystkich planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości. Do obwieszczeń załączane są również fotografie, czy mapy z miejscem położenia gruntów, domów, numerami ksiąg wieczystych a także inne informacje.

Baza ta zawiera również możliwość subskrybowania licytacji (poczta elektroniczna e-mail) z danego terenu, czy samej kategorii licytacji (KLIKNIJ)

Wówczas na wskazany adres e-mail przychodzi nam np. raz dziennie, wykaz licytowanych domów, samochodów, czy sprzętu komputerowego z danego rejonu.

Na licytacji komorniczej można nabyć dom, mieszkanie czy działkę za cenę niższą niż cena rynkowa. Cena wywoławcza na licytacjach nieruchomości, ta najniższa cena za jaką można kupić nieruchomość, to 3/4 (75% – pierwsza licytacja) i 2/3 (66% – druga licytacja, gdy pierwsza nie dojdzie do skutku) ceny oszacowania wynikającej z operatu szacunkowego. Operat ten wykonuje wcześniej biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy.

W przypadku licytacji ruchomości jest to odpowiednio 3/4 (75%) i 1/2 (50%).

Przykładowo aby wyszukać to, co nas interesuje:

  1. Wchodzimy na serwis licytacji komorniczych – TUTAJ
  2. Wybieramy z górnego menu opcję WYSZUKAJ
  3. Wskazujemy w pole “Data i miejsce” odpowiednią miejscowość i klikamy na dole “Wyszukaj”.
  4. Po wpisaniu przykładowych miejscowości z naszej gminy “Skawina” i “Krzęcin” pojawiły nam się takie oto wyniki:

—–

Na portalu GISON SKAWINA po podaniu miejscowości i numeru działki z obwieszczenia o licytacji możemy odnaleźć gdzie konkretnie i co jest sprzedawane z nieruchomości:

 

Dla Krakowa z kolei:

Po kliknięciu w “lupkę” (Więcej) pojawiają nam się szczegóły konkretnej licytacji.

Oczywiście możemy wybrać inne – bardziej dokładne dane w wyszukiwarce, by zawęzić pole wyszukiwania.

Jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do licytacji komorniczej?

Ogłoszenie o licytacji zawierają sumę oszacowania nieruchomości a także cenę wywoławczą oraz warunki, jakie musi spełnić licytant. Przystępując do licytacji należy złożyć tzw. rękojmię (wpłacić wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Wadium składa się z gotówce albo książeczce oszczędnościowej banku, ewentualnie należy je wpłacić na konto komornika prowadzącego licytację komorniczą.

Wadium musi zostać wpłacone najpóźniej na dzień przed licytacją (uznanie na rachunku komornika). Inaczej nie zostaniemy dopuszczeni do licytacji.

Źródło:
Kodeks Postępowania Cywilnego, licytacje.komornik.pl

1 response to "Domy, grunty, auta, jachty, biżuteria, AGD, sprzęt RTV… – jak i gdzie szukać ofert z licytacji komorniczych?"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 23 maja 2017

    jaskowice tez sa…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *