Dyżur w ramach Dnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Mieszkańcy_SkawinaCentrum Wspierania Rodziny w Skawinie zaprasza na specjalny dyżur specjalistów, który odbędzie się w poniedziałek, 22 lutego w godzinach 10.00-14.00 w związku z przypadającym w tym dniu Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw. Podczas dyżuru będą udzielane porady dla osób pokrzywdzonych oraz ofiar przestępstw.

Pomoc adresowana jest do osób, które są ofiarami przestępstw np.: przybierających różne formy i postaci przemocy w rodzinie: przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, ekonomicznej oraz innego rodzaju przestępstw między innymi kradzieży, gwałtów, wypadków komunikacyjnych. Specjaliści udzielać będą również porad z zakresu pomocy społecznej oraz leczenia uzależnień.


Dyżur pełniony będzie w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie  przez przedstawicieli:

  • Komisariatu Policji w Skawinie
  • Straży Miejskiej w Skawinie
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Centrum Wspierania Rodziny
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie


Dodatkowo dyżury pełnione będą przez:

  • psychologa w godz. 13.00-20.00
  • prawnika w godz. 16.30-19.30

Przypominamy, że w Centrum Wspierania Rodziny prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, itp.

Dyżur prawnika pełniony jest w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 16.30-19.30.

Zachęcamy do udziału!

Źródło: Gmina Skawina

society_liczba_ludnosc_skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *