“Dziennik Polski” prowadzi plebiscyt na “Najlepszą Gospodynię 2014”. Zbieramy głosy na Krystynę Kądziołka z Jaśkowic!

MapkaGłosowanie trwa do 4 kwietnia do godziny 11.59.59. Aby oddać głos na gospodynię wiejską z sołectwa Jaśkowice Panią Krystynę Kądzioła trzeba wysłać sms pod numer 72355 o treści: GOSP.10 Krystyna Kądziołka rywalizuje w powiecie krakowskim ze Stefanią Ślusarczyk (Nawojowa Góra), Weroniką Zemełką (Karniów), Zofią Buczek (Prandocin Wysiołek) i Elżbietą Augustynek (Zalas). 

Więcej o plebiscycie możecie przeczytać na stronie Dziennika Polskiego 24 pod adresem: Powiat krakowski. Doceniamy gospodynie wiejskie ich pracę, wdzięk oraz urok.

Koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice pod Skierniewicami działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka.

Koła gospodyń wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Koła gospodyń wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. Są one tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i posiadają swoją reprezentację we wszystkich ich statutowych organach.

Źródło:
Koło Gospodyń Wiejskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *