Dziś Międzynarodowy Dzień Prawa Do Informacji! Konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej!

typewriter-250630-mKonkurs jest elementem naszej szeroko zakrojonej kampanii promującej działania strażnicze. Kierujemy go do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

Prace konkursowe mają opisywać osoby lub organizacje, które obserwując i sprawdzając decyzje władz, wychwytują i sygnalizują różne nieprawidłowości. Czasem chodzi o decyzje, które nie zostały przedyskutowane z mieszkańcami albo nie uwzględniono przy ich podejmowaniu głosu lokalnej społeczności. A czasem po prostu władza nie przestrzega prawa, a lokalne instytucje nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Osoby podejmujące interwencje w takich sprawach wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców swojej miejscowości. Mamy nadzieję, ze dzięki naszemu konkursowi więcej osób dowie się, jak można skutecznie działać lokalnie, a ci, którzy czują się osamotnieni w swoich działaniach na rzecz lokalnej społeczności zobaczą, że w całej Polsce są ludzie zaangażowani i chcący zmienić na lepsze swoje otoczenie.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, która opublikuje na swoich łamach zwycięski artykuł. Teksty nagrodzone drugim i trzecim miejscem będzie można przeczytać w portalu Gazeta.pl. przewidzieliśmy również nagrody finansowe:

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1300 zł

III miejsce – 1000 zł

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wypełnienia formularza. Macie czas do 30 listopada 2015 r.!

Konkurs odbywa się dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz CEE Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe

Loga Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz funduszy EOG oraz CEE Trust

Patronem konkursu jest Gazeta Wyborcza

Logo Gazety Wyborczej

Źródło:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

jawność 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *