Dziś radni rozpatrzą naszą petycję w sprawie nagrywania na VIDEO posiedzeń komisji radnych

Petycja_Skawina_VIDEONa dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w punkcie 9. porządku obrad radni pochylą się nad naszą petycją w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad komisji Rady Miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie zapisu VIDEO na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.gminaskawina.pl. Sesja rozpoczyna się o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału!

Tak jak pisaliśmy wcześniej we wpisie: Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ), ale należy to raz jeszcze powtórzyć:

Liczymy na projawnościowe podejście radnych Rady Miejskiej w Skawinie i nie podejmowanie uchwały w sprawie naszej petycji w takim kształcie w jakim zaproponował to w porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, czyli polegającej na odmowie nagrywania komisji radnych na video i odmowy publikowania ich w BIP / na stronie internetowej Gminy Skawina.

Jak wskazano w projekcie uchwały (fragment):

Po rozpatrzeniu petycji Pana M.H. z dnia 11 grudnia 2015 r. ( data wpływu 14 grudnia 2015 r.) postanawia się odmówić wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu posiedzeń komisji Rady miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracowników oraz udostępniania zapisu na stronie BIPi/lub na stronie internetowej www.gminaskawina.pl

Chcieliśmy sami poznać i Państwu zaprezentować uzasadnienie tego projektu uchwały, ale ta uchwała (projekt) odmawiająca nagrywania VIDEO komisji po prostu NIE POSIADA UZASADNIENIA.

Na razie musimy się w tej kwestii opierać na piśmie radcy prawnego Anny Łabuda, które dostępne jest w dokumentach na sesję (można je pobrać TUTAJ), a z niego konkluzja jest taka:

Opinia_Petycja

Odnosząc się tylko do powyższego fragmentu pisma radcy prawnego, pragniemy zaznaczyć, że:

 1. wiemy, że nie ma obowiązku nagrywania na video sesji czy komisji, ale jednak na nagrywanie sesji się zdecydowano i od roku jest to praktykowane w Gminie Skawina (z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców). Tak samo nie ma obowiązku prowadzenia profilu Facebook Gminy Skawina przez urzędników gminy (kto potrafi wskazać faktyczną podstawę prawną do jego prowadzenia?), a jednak jest prowadzony. Podobnie z Budżetem Obywatelskim. Wprowadzono go w naszej gminie, a nie ma przecież wcale takiego obowiązku. Tak samo powstanie TV Skawiny, która nie wydaje się zadaniem własnym gminy / biblioteki, a jednak powstała i prężnie zaczęła działać. I tak z wieloma rzeczami.
 2. skoro można nagrywać różnego rodzaju uroczystości, wydarzenia, spotkania, itp. przez powstałą za ok. pięć tysięcy złotych gminną TV Skawina, to dlaczego nie można nagrywać również komisji radnych?
 3. nie zgadzamy się z argumentem jakoby nagrania nie odzwierciedlały w sposób bardziej precyzyjny posiedzeń komisji niż protokoły, bo jak można zobaczyć w protokołach, tam wielu informacji po prostu nie ma. Chociażby takich, w jaki sposób dany radny głosował na komisji (są tylko sumowane liczy głosów, bez podziału na konkretne nazwiska radnych), nie ma w protokołach informacji czy radny był obecny na całej komisji, czy się spóźnił, czy wyszedł wcześniej. Ponadto wypowiedzi radnych często są protokołowane są jednym, dwoma zdaniami, a gdzie całość i kontekst?
 4. w naszej opinii nie podlega dyskusji, że najbardziej miarodajnym przedstawieniem przebiegu posiedzenia komisji, czy jakiegokolwiek innego spotkania, jest właśnie nagranie video prezentujące całość. Nie będzie najbardziej miarodajne nagranie audio (bo nie wiadomo np. kto podnosi rękę) ani tym bardziej nie protokół, zwłaszcza gdy jest napisany w sposób ogólny i często zdawkowy. Ustawa o samorządzie gminnym faktycznie nie wprowadza takiego obowiązku jak nagrywanie na video, ale w 1990 roku (gdy ta ustawa powstała) kamery były po prostu czymś nieosiągalnym i po prostu myślano innymi kategoriami. Dziś praktycznie każdy telefon komórkowy ma możliwość nagrywania video. Trzeba iść z duchem czasu. Za niedługo wszystkie przetargi będą realizowane tylko w wersji elektronicznej, nie papierowej. Według nas za jakiś czas standardem będzie w gminach w Polsce nie tylko nagrywanie na video sesji, ale również i komisji. W naszej opinii warto by w Gminie Skawina już teraz o tym pomyślano.

___

Z kolei nasze główne argumenty za nagrywaniem na VIDEO posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie to:

 • warto aby komisje były nagrywane przez urząd, a nie wymuszały na każdym zainteresowanym obecności na każdej komisji w celu audiowizualnej rejestracji ich przebiegu
 • mieszkańcy (wyborcy) będą mogli weryfikować jak głosują w danej kwestii ich przedstawiciele w radzie
 • zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad, będą mogli zapoznać się z pełnym zapisem obrazu w czasie dla nich dogodnym (np. na domowym komputerze), bez obowiązku przyjścia na posiedzenie komisji
 • zbuduje to wzajemne zaufanie. Mieszkańcy także zyskują przeświadczenie, że władze są skłonne wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
 • urząd jest w posiadaniu kamery. Zaś samo udostępnianie materiałów filmowych jest i będzie darmowe ze względu na istnienie wielu serwisów internetowych umożliwiających darmowy hosting filmów
 • nagrywanie posiedzeń komisji Rady będzie z korzyścią dla budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, o czym się mówi nie tylko w trakcie sesji rady miejskiej. Każdy taki materiał to także wspaniała lekcja samorządności, mogąca pobudzić zaangażowanie mieszkańców w sprawach gminy dla dobra społeczności lokalnej
 • mieszkańcy mieliby okazję zobaczyć „z bliska” na czym polega praca radnych i całego samorządu oraz stanowiłoby to swoiste sprawozdanie z zaangażowania pracy radnych. Pozwoli też na ocenę tego, jak rzetelnie radni podchodzą do swoich obowiązków, czy nie opuszczają komisji bez szczególnego uzasadnienia w trakcie jej trwania, albo czy się na nie notorycznie nie spóźniają. Zwłaszcza, że za każdy udział w komisji radny otrzymuje wynagrodzenie (diety) od mieszkańców (podatki)
 • publikowanie wideorelacji z komisji w BIP/na stronie www.gminaskawina.pl poprawiłoby znacząco przejrzystość i jakość prac radnych
 • umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady
 • często się słyszy, że „radni nic nie robią”, co nie jest prawdą, a wideorelacje z komisji pomogłyby pokazać to, jak radni oddani są swojej gminie i jej mieszkańcom.

Od Was dostaliśmy również ten argument:

 • W Skawinie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Nagrywanie posiedzeń komisji RM stanie się wspaniałą lekcją dla młodzieżowych samorządowców (MRM zacznie swoje funkcjonowanie początkiem lutego)

Zatem ogromna szansa w Was, mieszkańcach, świadomych obywatelach, którzy będą się kontaktować z radnymi i wnioskować do nich, by jednak przyjęto petycję i zdecydowano się nagrywać komisje na video, dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. Gorąco zachęcamy również do udziału w dzisiejszej sesji!

Dane do radnych macie TUTAJ lub poniżej:

Adresy mailowe radnych oraz nr. telefonów:

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Adres e-mail

 

Nr tel.

 

Dyżur w Biurze Rady

Skawina

Rynek 2, pok.4

1.

Zdzisława Bała

 

z.bala@gminaskawina.pl

502 604 285

Każda ostatnia środa miesiaca:

godz: 17.20 – 18.20 – Radziszówul.Kościelna 1, Dom Strażaka

godz: 18.30 – 19.30 – Jurczyce, Dom Ludowy (Hallerówka)

Daty dyżurów w 2016 r. 27.01., 24.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06, 31.08, 28.09, 26.10, 30.11, 28.12.

 

2.

Antoni Bylica

a.bylica@gminaskawina.pl

605 362 891

piątki

godz.9:00 – 10.00

3.

Marek Fugiel

 

m.fugiel@gminaskawina.pl

510 214 828

dyżur w okręgu wyborczym każda pierwsza środa miesiąca godz.18:00 – 19:00, ul. Bukowska 1, (budynek PGM)

4.

Witold Grabiec

w.grabiec@gminaskawina.pl

 

poniedziałki godz.15:00 -17:00,

środy: 9:00 -10:00

5.

Grzegorz Klimas

g.klimas@gminaskawina.pl

695 995 322

 

 

6.

 

Grażyna Koń

g.kon@gminaskawina.pl

733 170 560

dyżur: udział w zebraniach osiedla “Przemysłowego” i “Samborek”

7.

Karol Kościelny

 

k.koscielny@gminaskawina.pl

698 659 783

pierwsza środa miesiąca godz.16:15 – 17:15

8.

Ryszard Majdzik

r.majdzik@gminaskawina.pl

502 197 961

czwartki

godz.15:00 – 16:30

9.

Ewa Masłowska

e.maslowska@gminaskawina.pl

880 176 833

wtorki

godz.16:00-17:00

10

Marcin Mocha

m.mocha@gminaskawina.pl

602 179 034

 

 

11.

Adam Najder

   

dyżur w okręgu wyborczym

12.

Józef Niechaj

j.niechaj@gminaskawina.pl

732 666 453

dyżury: każda ostatnia środa miesiąca,

godz.17:20 – 18:20 Radziszów, ul.Kościelna 1, Dom Strażaka

godz.18:30 – 19:30 Jurczyce, Dom Ludowy (Hallerówka)

daty dyżurów w 2016 roku:27.01., 24.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06, 31.08, 28.09, 26.10, 28.12.

13.

Stanisław Pac

 

stanislaw.pac@interia.pl

668 102 589

 

14.

 

Łukasz Raczkowski

l.raczkowski@gminaskawina.pl

792 052 085

dyżury: pierwsza i druga środa każdego miesiąca

od. godz.16.00 do 17.00

 

15.

Janina Rączka

 

j.raczka@gminaskawina.pl

794 033 018

dyżury w Borku Szlacheckim: ostatnia środa miesiąca, godz.17:00 – 18:00 w Szkole Podstawowej,

dyżury w Zelczynie: ostatni czwartek miesiąca, godz.17:00 – 18:00 w Bibliotece.

16.

Antoni Sapała

a.sapala@gminaskawina.pl

602 589 962

dyzur przy ul.Ogrody 7a w Skawinie

w każdą pierwszą (jesli nie przypada świeto) i trzecią środę miesiąca

od godz.18.30 – 19.30

 

17.

Stanisław Skuta

s.skuta@gminaskawina.pl

   

18.

Mirosław Śliwa

m.sliwa@gminaskawina.pl

 

507 146 904

dyżury w Wielkich Drogach: druga środa miesiąca, godz.18:00-20:00 w budynku OSP, tel: 507 146 904

dyżury w Facimiechu: drugi czwartek miesiąca, godz. 18:00 – 20:00 w budynku Przedszkola Samorządowego, tel:507 146 904

 

19.

 

Anna Wąsowicz

awmaxima@wp.pl

   

20.

Artur Wątor

 

a.wator@gminaskawina.pl

695 184 074

 

21.

Eugeniusz Zając

 

e.zajac@gminaskawina.pl

508 296 144

 

Prosimy o Wasze wsparcie i udział w sesji!

Szanowni Radni! Zanim zdecydują Państwo ostatecznie o sprawie, prosimy o dogłębne zbadanie sprawy i analizę raz jeszcze wszystkich naszych argumentów, zanim Państwo zdecydują o ewentualnej odmowie wprowadzenia nagrywania na VIDEO komisji.

Tyle się mówi o zwiększaniu transparentności działań w samorządach, o jawności, miały być wprowadzone dobre zmiany; jesteśmy w końcu prawie 12 lat w UE, dzięki czemu wyznaczono większe standardy, a jeśli przychodzi tak realnie przyjrzeć się problemom, to samorząd staje przeciwko obywatelom, mieszkańcom, podatnikom, którzy mają PRAWO do rzetelnej informacji.

Liczymy, że podejmą Państwo właściwą decyzję i biorąc pod uwagę wszelkie argumenty „za” zdecydują jednak o wprowadzeniu rejestracji komisji na VIDEO.

Treść petycji

Zobacz także:

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Co dalej z naszą petycją w sprawie nagrywania na VIDEO komisji radnych w Skawinie?

Petycja w sprawie nagrywania na video obrad komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie

___

Petycja_Skawina_VIDEO
Fragment petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Skawinie

3 response to "Dziś radni rozpatrzą naszą petycję w sprawie nagrywania na VIDEO posiedzeń komisji radnych"

 1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 30 stycznia 2016

  No i mamy pierwszą możliwość oglądnięcia debaty nad Petycją

 2. Przez: mo Zamieszczono: 28 stycznia 2016

  Z niecierpliwością czekam na materiał video z sesji. Co mieli do powiedzenia radni w temacie jawności, zdanie Przewodniczącego Grabca mieliśmy okazję poznać w radio.

 3. Przez: sł Zamieszczono: 28 stycznia 2016

  Raczej mnie nie zaskoczyli decyzją na NIE ani tą prawie jednomyślnością w głosowaniu. Przewodniczący kolejny raz zabłysnął w radio. Ależ ci radni są ubezwłasnowolnieni jak chodzi o podejmowanie decyzji i samodzielne myślenie. Jak pan dyrektor rozkaże tak nauczyciele i strażacy głosują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *