Edukacja, Praca, Przyszłość… relacja z II Targów Przedsiębiorczości w Skawinie

37488cp03II Targi Przedsiębiorczości – Skawina 2016 ponownie zjednoczyły władze samorządowe, przedsiębiorców, reprezentantów oświaty i instytucji wspierających rozwój firm. Wspólne rozważania na temat edukacji i perspektyw zawodowych dzisiejszej młodzieży miały miejsce 5 października w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

Targi oficjalnie otworzył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Tomasz Ożóg witając przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się, między innymi: Wicewojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego – Józef Krzyworzeka, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Norbert Rzepisko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie – Witold Grabiec, Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej – Janina Grela, Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – Dorota Niemiec, dyrektorowie placówek oświatowych z terenu powiatu krakowskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

37476cp03

Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na szkolenia, wykłady i prezentacje. W pierwszej części wizję na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego przedstawiła Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie – Wanda Brześcińska. Edyta Łydka – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Kinga Paciorek – Kierownik Biura LGD Blisko Krakowa opowiedziały natomiast o możliwościach wsparcia finansowego, dzięki programom ukierunkowanym na rozwój przedsiębiorstw.

Nie zabrakło także prezentacji szkół ponadgimnazjalnych, które reprezentował Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych ze Skawiny oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z Czernichowa. Obie placówki miło zaskoczyły przedsiębiorców wręczając przedstawicielom firm, które ściśle z nimi współpracują, specjalne podziękowania i drobne upominki. Pojawiła się również niespodzianka w formie występu artystycznego jednego z uczniów ZSTE. Wojciech Góralczyk zagrał na akordeonie „Taniec Węgierski” i „Czardasza”, czym wzbudził zachwyt przybyłych gości.

Podobnie, jak w ubiegłym roku odbyły się zajęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Warsztaty zatytułowane „Poznaj swoją osobowość zawodową” prowadzili profesjonalni doradcy z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Skorzystało z nich ponad 400 uczniów klas trzecich gimnazjum z terenu Gminy Skawina, a także 6 klas maturalnych z ZSTE. Podczas targów zaprezentowało się również 16 firm ze Skawiny, Krakowa i okolic. Była to doskonała okazja, by poznać ich profile działalności oraz dowiedzieć się o możliwości zatrudnienia.

Przedstawiciele przedsiębiorców mieli z kolei możliwość skorzystania z indywidualnych rozmów o dofinansowaniach na rozwój działalności. Do swoich punktów zapraszali: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego i Wojewódzki Urząd Pracy.

II Targów Przedsiębiorczości – Skawina 2016 stały się niewątpliwie wydarzeniem sprzyjającym współpracy młodzieży, szkół zawodowych, władz samorządowych, przedsiębiorstw, Urzędu Pracy i innych instytucji. Mamy nadzieję, że będą one dodatkowym impulsem do wspólnego działania w drodze rozwoju przedsiębiorczości.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Gmina Skawina, Starostwo Powiatu Krakowskiego i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Natomiast wśród Partnerów znaleźli się: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie.

Źródło:
CKiS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *