ekoMałopolska – konsultacje projektu Małopolski!

Gmina Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu ekoMałopolska. Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska nie są w dostatecznym stopniu realizowane w gminach województwa małopolskiego. W związku z tym powstał nowy projekt – ekoMałopolska.

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne projektu ekoMałopolska.

Sugestie i uwagi są przyjmowane do 31 maja za pomocą formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ekomalopolska/.

Jego zadaniem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań w celu poprawy jakości środowiska w naszym województwie m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk. Dobre praktyki i odważne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska zasługują na wsparcie finansowe. Program EkoMałopolska ma uświadomić gminom, że większe zaangażowanie w tego rodzaju działania przekłada się na możliwość uzyskania większego dofinansowania dla projektów zorientowanych na ekologię.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania uwag!

Źródło: OP / UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *