Eugeniusz Zając

1. Imię i nazwisko: Eugeniusz Zając (KW Prawo i Sprawiedliwość), okręg nr 6 – Skawina

2. Wykształcenie: średnie – technik elektryk

3. Doświadczenie zawodowe: mistrz produkcji, specjalista d.s elektrycznych H+H Skawina

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

radny Rady Miejskiej w kadencji 1998 – 2002, 2006 – 2010, 2010 – 2014
przewodniczący Zarządu Osiedla Ogrody 2002 – 2006, członek Zarządu Osiedla Ogrody 2006 – 2010, 2010 – 2014

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

rozwiązanie problemów komunikacyjnych + przebudowa ulicy Słonecznej
poprawa stanu dróg na terenie gminy
tworzenie miejsc parkingowych
budowa obiektów użyteczności publicznej

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

kolej aglomeracyjna
budowa dalszego ciągu obwodnicy
budowa chodników w ramach IS-ów

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

realizacja „Programu rozwoju oświaty w gminie Skawina na lata 2013-2018″ przyjętego uchwała RM

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

zmiana formy działania Straży Miejskiej
rozbudowa monitoringu
podjęcie działań nakierowanych na tworzenie dla młodzieży miejsc spotkań, sportu, wypoczynku i rekreacji ( w tym kluby młodzieżowe)

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

powołanie Rady Seniorów
wprowadzenie Karty Seniora
„Koperta Życia”
inicjowanie i organizowanie działań na rzecz seniorów (oferta stowarzyszeń i CKiS)

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *