GDDKiA o wzroście ruchu na drogach krajowych w Małopolsce

W województwie małopolskim w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z 2015 r. ruch na drogach krajowych wzrósł o 30%. Jest to największy wzrost średniego dobowego ruchu pojazdów w kraju. Co pięć lat wykonywane są pomiary średniego dobowego ruchu na drogach krajowych całego kraju, w tym samym czasie. Poprzednio takie pomiary były robione w 2015 r. Pandemia spowodowała, że pomiary rozpoczęto wprawdzie w 2020 r., ale zakończono w 2021 r.

Coraz większy ruch w Małopolsce

Według ostatnich pomiarów średni dobowy ruch na wszystkich drogach krajowych w Małopolsce wynosi 18 918 pojazdów. Tylko w województwie śląskim ten ruch jest większy, w pozostałych województwach jest mniejszy.

A największy wokół Krakowa

Największy wzrost ruchu, bo o 145 % zanotowano na odcinku od węzła Bieżanów A4 do węzła Kraków Przewóz S7. Jeździ tędy średnio na dobę 51 641 pojazdów. Następnym rekordzistą wzrostu jest odcinek A4 pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka – Kraków Bieżanów. Tu ruch wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o 100% i wynosi 77 410 pojazdów na dobę. Rekordzistą pod względem ilości pojazdów na dobę jest odcinek A4 od węzła Kraków Południe do węzła Kraków – Łagiewniki. Przejeżdża nim średnio na dobę 84 876 pojazdów. To jest wzrost o 60% w stosunku do 2015 r.

W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego na południowej obwodnicy Krakowa A4 tworzą się zatory. Często stoi się od węzła Kraków Południe do Bielan. To właśnie na całym tym odcinku średni ruch pojazdów na dobę przekracza 80 tys. pojazdów. Nie ma takiego odcinka na południowej obwodnicy Krakowa A4, gdzie ruch spadłby poniżej 70 tys. pojazdów.

A4 na wschód, dużo większy ruch

Dużo wzrósł ruch na A4 od węzła Targowisko do Bochni w stosunku do 2015 r., bo o 50% i wynosi 46 050 pojazdów/dobę, od Bochni do Brzeska o 63% i wynosi 43 463 poj./dobę, od Brzeska do węzła Tarnów Mościce o 33% i wynosi 31 368 pojazdów/dobę. Bardzo duży wzrost ruchu na autostradowej obwodnicy Tarnowa. Aż o 74% wzrósł ruch na odcinku pomiędzy węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Według pomiarów wynosi 31 444 pojazdów/dobę, a w 2015 r. wynosił 18 041 pojazdów/dobę

Z Krakowa na południe i północ

Od lat obserwowana tendencja do urbanizacji podkrakowskich miejscowości i tym samym wzrostu ilości mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do miejsc pracy i nauki nie maleje. Zarówno kierunek południowy jak i północny wykazują wzrost ruchu pojazdów.

Na południe DK7 czyli na tzw. Zakopiance od granic Krakowa do wiaduktu w Mogilanach przejeżdża średnio na dobę 57 473 pojazdy, dalej do Głogoczowa 52 059. To jest wzrost natężenia ruchu o 29%.

Na północ DK7 od granicy miasta do podkrakowskich Michałowic średnio na dobę jeździ 20 tys. pojazdów i tu wzrost w stosunku do 2015 r. wynosi 18%. Na drugiej północnej wylotówce czyli DK94 od węzła Modlnica do Wielkiej Wsi średnio na dobę przejeżdża 28 675 pojazdów czyli o 51% więcej niż w 2015 r.

Jak jest na Podhalu i Orawie

Po tym bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym regionie, poruszać się można drogami krajowymi nr 7, 47 i 49.

Na DK7 od Skawy do Jabłonki, skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 957 średnio na dobę przejeżdża 11 112 pojazdów, ale już dalej do granicy państwa ruch maleje. Zmalał ruch na odcinku DK7 z Jabłonki do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne o 17% i wynosi 4 451 pojazdów średnio na dobę. Może to świadczyć o zmniejszonym ruchu międzynarodowym spowodowanym pandemią.

DK47 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 do granicy miasta Nowy Targ codziennie, średnio na dobę przejeżdża 18 794 pojazdów. Ruch wzrósł tu o 31% w stosunku do 2015 r. Jeszcze bardziej wzrósł ruch na Al. Tysiąclecia, do wschodniej granicy miasta Nowy Targ (DK49), bo o 42% w stosunku do 2015 r. Średnio na dobę przejeżdża przez miasto 19 832 pojazdy, podczas gdy w 2015 r. było ich 14 007. Ale rekordzistą wzrostu natężenia ruchu jest odcinek tzw. Zakopianki (DK47) od granicy Nowego Targu na południe do ul. Orkana w Szaflarach. Tu ruch wzrósł o 45% w stosunku do roku 2015 i wynosi aktualnie 22 329 pojazdów średnio na dobę. Dalej z Szaflar do Poronina (ul. Piłsudskiego) przejeżdża średnio 19 185 pojazdów czyli o 41 % więcej niż pięć lat temu. Z Poronina do Zakopanego średnio na dobę jeździ 20 945 pojazdów i tu także odnotowujemy wzrost, ale już mniejszy, bo o 17%, w stosunku do 2015 r.

DK49 z Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej jest mniej uczęszczana, ale to jednak 11 379 pojazdów średnio na dobę i wzrost obciążenia ruchem w stosunku do 2015 r. o 8%. Za to z Bukowiny Tatrzańskiej do granicy państwa w Jurgowie ruch wzrósł o 43% w ciągu ostatnich 5 lat, ale i tak jest najmniejszy na podhalańskich odcinkach dróg krajowych. Wynosi 4350 pojazdów przejeżdżających tą drogą średnio na dobę.

Ruch zmalał

Są też odcinki dróg, gdzie ruch zmalał. Najbardziej na odcinku DK94 od Tarnowa do Pilzna (woj. podkarpackie) o 20 % i wynosi obecnie 10 217 pojazdów średnio na dobę.

Zmalał ruch na DK75 od Niepołomic do węzła Targowisko A4 o 7% i wynosi niecałe 10 tys. pojazdów. Ma to zapewne związek z oddaniem do ruchu węzła Niepołomice A4, do którego jest bliżej z Niepołomic.

Na DK28 pomiędzy Zembrzycami a Suchą Beskidzką ruch zmalał o 11 % i wynosi aktualnie 11 015 pojazdów/dobę.

W Oświęcimiu na DK44 ( ul. Powstańców Śląskich – ul. Legionów) ruch zmalał o 4%. Przejeżdża tędy aktualnie średnio 25 305 pojazdów/dobę.

Mniejszy o 7% jest ruch pomiędzy Koszycami (ul. Przedmieście) a Nowym Brzeskiem (ul. Kościuszki) i wynosi 4626 pojazdów/dobę.

Źródło:

GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *