GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę ronda turbinowego w Skawinie (Krakowska/Skotnicka) przy zjeździe z tzw. obwodnicy

GDDKiA informuje na swojej stronie, że ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 44 w Skawinie, polegającą na przebudowie skrzyżowania obwodnicy miasta z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo. Zainteresowani wykonawcy już mogą zapoznawać się z dokumentacją przetargową. Oferty można składać do 15 kwietnia 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana będzie także ul. Wapowskiego, która jest drogą gminną. Wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne oraz zatoki i przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej. Powstanie kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Całość zadania należy zrealizować w ciągu 11 miesięcy, z możliwością skrócenia tego czasu do 9 miesięcy. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica miasta w ciągu DK44 oraz ulice Krakowska w Skawinie i Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

17 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID, po czym niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji przetargowej. 29 marca 2021 r. przetarg został ogłoszony.

BEZPOŚREDNI link do przetargu:

Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skotnicka i Obwodnica) na rondo.

Źródło:
GDDKiA

1 response to "GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę ronda turbinowego w Skawinie (Krakowska/Skotnicka) przy zjeździe z tzw. obwodnicy"

  1. Przez: Rafał Zamieszczono: 29 kwietnia 2021

    Ja tylko chciałbym się dowiedzieć, czy ktokolwiek planując tak gigantyczne remonty, myśli (w czasie teraźniejszym a nie przyszłym) o osobach codziennie dojeżdżających z Gminy Skawina i nie tylko do Krakowa. Budowa ronda to niechybne utrudnienia w ruchu i gigantyczne korki (jeszcze bardziej niż teraz). Dziś wyczytałem w Dzienniku Polskim, że budowa Kauflanda przy cmentarzu w Skawinie też ma w planie budowę 2 rond – jedno jako wjazd do sklepu i drugie bliżej Netto przy wjeździe do miasta. Przecież jak się te wszystkie remonty w jednym czasie zejdą to nie sposób będzie ze Skawiny wyjechać i do niej wrócić. Ja rozumiem, że to są potrzebne, niezbędne inwestycje ale czy one naprawdę muszą być co jest bardzo prawdopodobne w jednym czasie i czy nie można ich tak zacząć, by chociaż kolej wróciła na tory i dało się na Kraków wydostać spokojnie pociągiem i tak wrócić, bez wielokilometrowych objazdów samochodem czy MPK i jeszcze bardziej gigantycznych korków. Dlaczego przy ogłaszaniu tych sukcesów nie informuje się mieszkańców o uciążliwościach związanych z remontami i planach na ich zminimalizowanie? O rondach koło nowego Kauflanda też dowiadujemy się z mediów a nie od Gminy.Naprawdę nikt nie wpadł na to, że bez kursujących pociągów te remonty to będzie armagedon?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *