GDDKiA w Krakowie odpisuje Posłowi RP w sprawie aktualizacji Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych (DK 44)

726px-DK44-PL.svgW odpowiedzi na interwencję poselską w sprawie budowy chodników ciągu drogi krajowej nr 44 w gminie Skawina, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński w piśmie z dnia 10 lipca 2104 roku poinformował, iż sprawa jest na bieżąco monitorowana z Centralą GDDKiA w Warszawie, Wojewodą Małopolskim, Radą Powiatu w Krakowie oraz Społecznym Komitetem Budowy Chodników “Bezpieczna Droga 44”. Szczegóły znajdziecie Państwo w artykule.

W piśmie tym GDDKiA w Krakowie stwierdziła, że realizacja budowy chodników następuje w oparciu o ogólnopolski Program Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych, w którym poszczególne zadania są sklasyfikowane w oparciu o obiektywne i miarodajne czynniki oraz odnoszą się do różnych aspektów zagrożeń występujących na drogach.

Kryteria te są brane pod uwagę przy ocenie wszystkich zgłaszanych do wyżej wymienionego planu zadań. Dzięki zastosowaniu jednolitych kryteriów można zapewnić optymalne wykorzystanie środków publicznych.

Ponadto w piśmie tym, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński poinformował, że w I i II kwartale 2014 roku trwały prace weryfikacyjne zgłaszanych potrzeb i zadań do realizacji w ramach ciągów pieszo-rowerowych.

Aktualizacja planu Programu nastąpiła dnia 12 czerwca 2014 roku i Program przedstawia się następująco:

 

– poz. 61, DK 44 km 98 + 100 – 99 + 000 w miejscowości Zelczyna,

Długość: 900 m

Planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.

Planowany rok realizacji: 2016 r.

Szacowana wartość zadania: 1 130 000 zł

– poz. 737, DK 44 km 100 + 100 – 101 + 200 w miejscowości Borek Szlachecki i Skawina

Długość: 1 100 m

Planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.

Planowany rok realizacji: 2016 r.

Szacowana wartość zadania: 1 640 000 zł

– poz. 767, DK 44 km 92 + 100 – 93 + 400 w miejscowości Wielkie Drogi

Długość: 1 300 m

Planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.

Planowany rok realizacji: 2016 r.

Szacowana wartość zadania: 2 050 000 zł

– poz. 776, DK 44 km 95 + 000 – 96 + 600 w miejscowości Wielkie Drogi i Facimiech

Długość: 1 600 m

Planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.

Planowany rok realizacji: 2016 r.

Szacowana wartość zadania: 2 350 000

Przedmiotowe pismo prezentujemy poniżej:

___

Społeczny Komitet Budowy Chodników „Bezpieczna Droga 44″ z siedzibą w Jaśkowicach utworzony został w celu zrealizowania budowy chodników wzdłuż Drogi Krajowej nr 44 na terenie gminy Skawina od sołectwa Jaśkowice do Borku Szlacheckiego.

726px-DK44-PL.svg

W zakładce Bezpieczna Droga 44 pojawiają się aktualne informacje na temat działań podejmowanych przez Społeczny Komitet Budowy Chodników.

facebook-beta-08-535x535.jpg„Bezpieczna Droga 44″ na Facebooku

 

___

1 response to "GDDKiA w Krakowie odpisuje Posłowi RP w sprawie aktualizacji Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych (DK 44)"

  1. Przez: pieszy Zamieszczono: 15 lipca 2014

    “Realizacja zadań z zakresu budowy ciągów pieszych uzależniona jest jednak od przyznania środków finansowych z budżetu państwa”
    Kolejne lata oczekiwań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *