Gminy wokół Krakowa walczą ze smogiem

Przekazujemy informację prasową nadesłaną ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: “Razem można zrobić więcej – takie przekonanie podzielają gminy stowarzyszone w Metropolii Krakowskiej. 14 gmin pokazuje, że nieprawdziwe jest przekonanie o tym, że Kraków jest samotną wyspą w walce ze smogiem. Przemawiają za tym liczby projektów i pieniądze, które w ich ramach wydawane są na polepszenie jakości powietrza w regionie. O tym opowiedzieli przedstawiciele trzech gmin na konferencji prasowej, która odbyła się 13 listopada, przed Dniem Czystego Powietrza.

W 2017 roku wiele planów zamieniło się w konkretne działania, dlatego ten rok można nazwać przełomowym w walce podkrakowskich gmin o poprawę jakości powietrza. Rosnąca świadomość społeczna, duże środki finansowe, kampanie informacyjno-edukacyjne, wymiana wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w likwidację niskiej emisji – to główne działania realizowane przez  gminy w trosce poprawę jakości powierza.   

Gminy chętnie korzystają z narzędzi, jakie są dostępne dla samorządów. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają do wykorzystania ponad 42,5 mln złotych dofinansowania. Najwięcej na program wymiany kotłów i pieców, z których korzystają mieszkańcy, przeznaczyć chce gmina Wieliczka. Na ten cel uzyskała 10 mln zł dofinansowania. Zielonki na ograniczenie niskiej emisji chcą wydać ponad 6 mln złotych.

Z tyłu nie zostają również inne miejscowości. Skawina, Zabierzów i Niepołomice w tym momencie realizują projekty o łącznej wartości blisko 11 mln zł z RPO WM, a do tego dokładają fundusze z własnych budżetów.

Jak przekonują władze Skawiny, rosnąca wśród mieszkańców świadomość szkodliwości tego problemu spowodowała, że potrzebne są działania, aby ograniczać zanieczyszczenie powietrza. Każda gmina może to robić na własną rękę, ale dobrze jest, aby te działania były skoordynowane, uważa Tomasz Ożóg, wiceburmistrz Skawiny.

Skawina prowadzi swoje działania od 2015 roku, od czasu przyjęcia uchwały dotyczącej planu gospodarki niskoemisyjnej. Jednak najważniejszy jest rok obecny, ponieważ władzom miasta udało się wspólnie ze Skawińskim Alarmem Smogowym wypracować odpowiedni plan, który jest już realizowany.

Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina: Udało się wypracować plan, który składa się z czterech elementów. Pierwszym jest wymiana pieców, drugim bieżąca informacja mieszkańców o tym, jaka jest sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza. Trzeci to edukacja i czwarty element to kontrola. Zakładamy, że w ciągu trzech najbliższych lat uda się skontrolować każdy dom z paleniskiem węglowym w Skawinie. Na cele związane z poprawą jakości powietrza Gmina Skawina chce rocznie wydawać ponad 1,5 miliona złotych ze środków własnych.

Od kilku lat również Zabierzów podejmuje odpowiednie działania na rzecz polepszenia jakości powietrza.

Anetta Kucharska, Pełnomocnik Wójta Gminy Zabierzów ds. Jakości Powietrza: Ograniczeniem niskiej emisji zajęliśmy się już w 2014 roku – przeprowadziliśmy wówczas inwentaryzację i stworzyliśmy plan likwidacji niskiej emisji. Wymieniliśmy w tamtym roku 167 pieców, w tym 120, na następny rok planujemy wymianę 260 kolejnych pieców.

Oprócz tego podejmujemy szereg działań. Stawiamy na edukację młodzieży w każdym wieku, w co osobiście jestem zaangażowana. Organizujemy również konkursy tematyczne. Porozumieliśmy się również ze szpitalem im. Jana Pawła II, którego specjaliści wygłoszą prelekcje dotyczące wpływu smogu na zdrowie ludzkie.

Zakupiliśmy również pyłomierze do każdej z miejscowości. Do tego zainwestowaliśmy w nawiewniki do szkól i przedszkoli. Nie w każdej sali są, ale tam, gdzie gromadzi się najwięcej dzieci.

Korzystamy również z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapewniał 50% finansowania, natomiast z budżetu gminy dodaliśmy jeszcze 35%, dlatego mieszkańcy mieli zapewnione do 85% dofinansowania na wymianę kotłów. Ludzie dosłownie czekają w kolejkach.

W Niepołomicach działania są nakierunkowane na edukację, prewencję oraz inwestycje w ekologiczne źródła ogrzewania.

Adam Twardowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice: Z jednej strony są działania, które mają przekonać ludzi do tego, aby nie palili gorszym sortem paliw stałych, śmieciami czy lakierowanymi meblami w piecach. Widać, że to odnosi skutek, ponieważ na kilkaset kontroli palenisk nie zanotowano palenia odpadami. To ważny element walki o czystsze powietrze.

Z drugiej strony, pozyskujemy dotacje na wymianę pieców. W ramach działania Metropolii udało nam się pozyskać środki na likwidację około 70 pieców. Cały czas czekamy też na zwiększenie ilości pieniędzy na dotacje. Celem jest, aby udała się wymiana ponad 200 pieców w gminie.

Z własnego budżetu wydajemy środki na działania przede wszystkim edukacyjne. Zainwestowaliśmy również w mierniki zanieczyszczeń Airly. Działa już 15 takich mierników, chcemy zakupić jeszcze jeden do Puszczy Niepołomickiej.

Korzystamy również z doświadczenia Krakowa. Nasi strażnicy miejscy byli na szkoleniu u swoich krakowskich kolegów. Dzięki temu odblokowane zostały różne bariery, które do tej pory funkcjonowały. Nawiązaliśmy też porozumienie z Politechniką Krakowską i podpisaliśmy kontrakt na badanie próbek popiołu z pieców. Współpraca z urzędnikami miejskimi otworzyła nam oczy na problem.

Gmina Miejska Kraków jest też inicjatorem akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej szkodliwości smogu.

Rafał Perłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: Kampania antysmogowa skierowana do gmin ościennych jest wynikiem współpracy Miasta Krakowa ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, skupiającym 14 gmin.

Kampania ma na celu dotarcie do mieszkańców gmin ościennych. Zależy nam, aby mieli oni świadomość, że problem smogu dotyka nie tylko Krakowa, ale również miejscowości, które z nim sąsiadują, ponieważ jak wiemy, powietrze nie ma granic. Kampania ma uświadamiać, że wszyscy razem powinniśmy włączyć się do walki o czyste powietrze. Chcemy wzbudzić zainteresowanie problemem na gruncie lokalnym.

Zależy nam, aby zwiększyć świadomość mieszkańców gmin, sprawić by zaczęli dowiadywać się co, ich gmina robi w tym temacie i jakie niesie to dla nich korzyści. W komunikowaniu o tym, pomóc mają materiały prasowe w gazetkach gminnych, branding autobusów podmiejskich, plakaty, spot kampanijny w TVP3 czy dedykowana  strona www.wymienpiec.info, która będzie przekierowywać na strony poszczególnych gmin, do informacji dot. działań na rzecz ochrony powietrza na tych terenach. W przypadku Krakowa przekierowanie następuje na stronę www.wymianapieca.krakow.pl

 

Źródło:

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *