Grzegorz Klimas

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Grzegorz Klimas (KW „Nasze Miasto, Nasza Gmina”), okręg nr 21 – Rzozów, Gołuchowice

2. Wykształcenie: Średnie techniczne

3. Doświadczenie zawodowe: Jestem od 10 lat pracownikiem VALEO Autosystemy Skawina – Odział Chłodnic.
Członek Rady Pracowniczej

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Sołtys Rzozowa
Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie
Członek Rady Lokalnej Grupy Działania ʺBLISKO KRAKOWAʺ

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Bezpieczeństwo na drogach – tworzenie zatok i miejsc przystankowych
Poprawa warunków życia na wsi
Zwiększenie dostępu dzieci wiejskich do zajęć pozalekcyjnych

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Zwiększenie ilości budowanych chodników na wsiach, w miejscach niebezpiecznych.
Przebudowa mało funkcjonalnych skrzyżowań.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Po pierwsze budowa wreszcie sali gimnastycznej w Rzozowie.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Reorganizacja służby Straży Miejskiej
Większa ilość patroli poza miastem – Policja powinna być widoczna również na wsi , a nie tylko w mieście.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Karta Emeryta

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *