Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – czerwiec 2016 r.

Jawnosc_Informacja_PublicznaPrzedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na miesiąc czerwiec 2016 r. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze do niedawna nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w komisjach, które Państwa szczególnie interesują, bądź dotyczą.

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – czerwiec 2016 r.

1. Komisja Budżetowa – 20 czerwca 2016 r. godz.17:30, Rynek 2, pok.2.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Edukacji – 16 czerwca 2016 r. godz.17:30, Rynek 2, pok.2.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych.
  2. Omówienie sytuacji w klasach I-szych szkół podstawowych  i przedszkolach.
  3. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska –21.06.2016 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Porządek posiedzenia:

1. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2. Zapioznanie sie komisji z informacją o realizacji inwestycji gminnych w 2016 r.

3. Opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa – 21.06.2016 r. godz.17.00, Rynek 2, pok.2.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

2. Przyjęcie protokołów.

3. Wolne wnioski.

 

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji – 7 czerwca 2016 r. godz.18:00, Rynek 2.

Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie ew. poprawek do Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016 – 2020+.

    2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

– 20 czerwca 2016 r. godz.18:30, Rynek 2, pok.2.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

6. Komisja Rewizyjna –  3.06.2016 r. godz.19.00 Rynek 2, pok.2

Porządek posiedzenia:

      1. Kontrola, analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za rok 2015 na podstawie złożonego sprawozdania.

2. Sprawy bieżące.

 

–  6.06.2016 r. godz.19.00 – Rynek 2, pok.2

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z dnia 30 maja 2016 r.

2. Kontrola działalności Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w zwiazku ze skargą Państwa L…i J..R.

3. Sprawy bieżące.

 

– 9.06.2016 r. – Rynek 2, pok.2

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn.6.06.2016 r.

2. Przyjęcie protokołu z kontroli rozliczeń dotacji w wybranych Stowarzyszeniach i Fundacjach.

3. Rozpatrywanie skargi z dnia 3 czerwca 2016 r. na brak odpowiedzi z dn.11 kwietnia 2016 r (data wpływu) Wspólnot Mieszkaniowych.

4. Rozpatrywanie skargi z dnia 3 czerwca 2016 r. na brak odpowiedzi na pismo z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu) Zarządu WM Nieruchomości.

 

– 23.06.2016 r. godz.19.00 – Rynek 2, pok.2

 

7. Komisja Spraw Obywatelskich –   14.06.2016 r. godz. 17.00, Rynek 1 , I.p.

Porządek posiedzenia:

Debata na temat “Bezpieczeństwo w mieście i gminie Skawina”.

 

–  27.06.2016 r. godz.16.30 – dyżur komisji, Rynek 2, pok.2

 

8. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 17.06.2016 r. godz.14:30, ul. Węgierska 5, Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność ŚDS w Skawinie.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z dnia 20.05.2016 r.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

___

Tematyka powyższych posiedzeń będzie sukcesywnie uzupełniana w BIP na stronie: Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – czerwiec 2016 r.

jawnosc_sprzyja_10lecie_logo_na_przezr_xcku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *