Harmonogram i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej – grudzień 2016 r.

KomisjaRewizyjna_SkawinaPrzedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na grudzień 2016 r. wraz z tematyką posiedzeń. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej kiedyś nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w komisjach, które Państwa szczególnie interesują, bądź dotyczą. Warto korzystać ze swojego prawa! Komisje są jawne i każdy może swobodnie nagrywać ich przebieg na video, bądź dyktafon/telefon itd.

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – grudzień 2016 r. (aktualizowany)

1. Komisja Spraw Obywatelskich – 6 grudzień 2016 r. godz. 17:00, Sala Obrad, Rynek 1 (Ratusz).

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Straży Pożarnych(zawodowa, ochotnicza) na terenie gminy Skawina.

2. Sprawy bieżące.

 

19.12.2016 r. godz. 17:00, Rynek 2 pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie spraw związanych z bezrobociem w gminie Skawina.

2. Sprawy bieżące.

3. O 17:30 Wspólne posiedzenie KSO, oraz KGiOŚ

 

2. Komisja Rewizyjna – 7 grudzień 2016 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21.11.2016 r.

2. Kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w związku ze skargą z dnia 4.11.2016 r. (data wpływu 7.11.2016 r.).

3. Sprawy bieżące.

 

12 grudzień 2016 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 7.12.2016 r.

2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 15.12.2015 r. do 14.12.2016 r.

3. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

4. Sprawy bieżące.

 

19 grudzień 2016 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2 – posiedzenie zespołu kontrolnego

Tamatyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 12.12.2016 r.

2. Kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w związku ze skargą z dnia 4.11.2016 r (data wpływu 7.11.2016 r.)

3. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska – 7 grudzień 2016 r. godz. 19:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy na 2017 r.

3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 r.

4. Sprawy bieżące.

 

19 grudzień 2016 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Zapoznanie się komisji z wynikami ekspertyzy zleconej przez Urząd Miasta, a dotyczącej ew. przyczyn zalewania piwnic budynku Pana …………….. usytuowanego przy ul. …………. przez wody gruntowe mogące płynąć wzdłuż rurociągu kanalizacyjnego.

3. Sprawy bieżące.

 

27 grudzień 2016 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.

2. Zapoznanie się Komisji z informacją Burmistrza na temat Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance, Borku Szlacheckim, Facimiechu.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy bieżące.

 

4. Komisja Budżetowa – 8 grudzień 2016 r. godz. 16:45, Rynek 1, Sala obrad.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy w Skawinie na rok 2017.

 

27 grudzień 2016 r. godz. 16:30, Rynek 2 pok. 2.

Tamatyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji i debaty budżetowej

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta

4. Zatwierdzenie planu pracy i sprawozdania z dzialalności za rok 2016

5. Wolne wnioski

 

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 12 grudzień godz. 17:30, Rynek 2 pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016.

2. Plan pracy Komisji w roku 2017.

 

21 grudzień 2016 r. godz. 17:30, Rynek 2 pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Spotkanie z Panem mgr Tomaszem Ożogiem – Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie niskiej emisji,

2. Zaopiniowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

6. Komisja Edukacji – 15 grudzień 2016 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka spotkania:

1. Analiza zmian w skawińskiej oświacie spowodowanych reforma edukacji.

2. Analiza funkcjonowania art. 30 Karta Nauczyciela w roku 2017 r.

3. Sprawy bieżące.

 

7. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji – 19 grudzień 2016 r. godz. 19:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka spotkania:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji

2. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2017 r.

 

8. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa – 27 grudzień 2016 r. godz. 16:00, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Głosowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

2. Przyjęcie protokołów.

3. Omówienie mijającego roku pracy.

4. Wolne wnioski

KomisjaRewizyjna_Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *