Harmonogram i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej – marzec 2017 r

Przedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na marzec 2017 r. wraz z tematyką posiedzeń. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej kiedyś nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w komisjach, które Państwa szczególnie interesują, bądź dotyczą Waszego otoczenia, rodziny, znajomych. Warto korzystać ze swojego prawa! Komisje są jawne i każdy może swobodnie nagrywać ich przebieg na video, bądź dyktafon/telefon itd. do czego zachęcamy!

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – marzec 2017 r. (aktualizowany):

1. Komisja Rewizyjna

7 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 28.02.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

13 marca 2017 r. godz. 18:00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 07.03.2017 r.

2. Kontrola funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w kontekście realizacji zapisów zawartych w umowie na dofinansowanie rewaloryzacji budynku.

3. Sprawy bieżące.

 

20 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 13.03.2017 r.

2. Kontrola działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko w związku ze skargą mieszkańców z dnia 25.01.2017 r. (data wpływu do Biura Rady 13.02.2017 r.) dotyczącą przeznaczenia wydatkowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców, jako danina publiczna.

3. Sprawy bieżące.

 

2. Komisja Edukacji23 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,

2. Opiniowanie projektów uchwał,

3. Sprawy bieżące.

 

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej24 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

2. Dyskusja na temat „Koperty Życia”,

3. Opiniowanie projektów uchwał,

4. Wolne wnioski,

5. Zakończenie posiedzenia.

 

4. Komisja Spraw Obywatelskich – 27 marca 2017 r. godz. 16:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Dyżur Komisji Spraw Obywatelskich,

2. Sprawy bieżące.

 

5. Komisja Budżetowa – 27 marca 2017 r. godz. 17:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji,

3. Opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Miejskiej,

4. Wolne wnioski – OSP Jaśkowice – rozliczenie.

 

6. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji – 27 marca 2017 r. godz. 18:30, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał,

2. Przyjęcie protokołu,

3. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *