Harmonogram i tematyka posiedzeń komisji Rady Miejskiej – październik 2016 r.

KomisjaRewizyjna_SkawinaPrzedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na miesiąc październik 2016 r. wraz z tematyką posiedzeń. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze nie tak dawno nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w komisjach, które Państwa szczególnie interesują, bądź dotyczą. Warto korzystać ze swojego prawa! Komisje są jawne i każdy może swobodnie nagrywać ich przebieg na video, bądź dyktafon/telefon itd.

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – październik 2016 r.

 

1. Komisja Edukacji –20 października 2016 r. godz.17.30, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1.Omówienie zmian w systemie oświaty.

2. Sprawy bieżące.

2. Komisja Budżetowa – 24 października 2016 r. godz.17.30, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia :

1. Opiniowanie projektów uchwał.

2. Sprawy bieżące.

3. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska – 11 października 2016 r. godz.17.00, Rynek 1, sala obrad.

25 października 2016 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

2. Rozpatrzenie spraw, ktore wpłynęły do Komisji.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące

4. Komisja Rewizyjna – 5 październik 2016 r. godz.19.00, Rynek 2, pok. 2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z dnia 30.09.2016 r.

2. Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. w kontekście uchwalonej dodatkowej dopłaty do systemu.

3. Sprawy bieżące.

17 października 2016 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjecie protokołu z dnia 12 października 2016 r.

2. Kontrola funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. w kontekście uchwalonej dodatkowej dopłaty do systemu.

3. Sprawy bieżące.

28 października 2016 r. godz.18.00, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia dnia 17 października 2016 r.

2. Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa publicznego w kontekście zabezpieczenia przeciwpożarowego w wybranych obiektach gminnych.

3. Sprawy bieżące.

5. Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa –25 października 2016 r. godz.17.00 Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawa drogi w Gołuchiowicach.

2. Statuty Sołectw.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Głosowanie protokołu.

5.Wolne wnioski

6. Komisja Spraw Obywatelskich –   11 października 2016 r. godz.17.00, Rynek 1, sala obrad. wspólne posiedzenie z komisją Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Skawina, ze szczególnym uwzglednieniem infrastruktury (altany smietnikowe, remonty altan, dezynfekcja), funkcjonowanie systemu odbioru odpadów.

2. Sprawy bieżące.

31 października 2016 r. Rynek, 2 pok.2. godz.16.30 – dyżur komisji.

7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 21 października 2016 r. godz.16.30, Rynek 2, pok.2

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie tematów:

– koperty życia

– pierwsza pomoc w gimnazjach, możliwość wdrożenia szkoleń z tego zakresu.

2. Sprawy bieżące.

8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji – 24 października 2016 r. godz.18.30, Rynek 2, pok.2.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu.

2. Opiniownie materiałów na sesję.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *