I sesja Rady Miejskiej w Skawinie VIII kadencji 19 listopada 2018 r. (2018-2023) (VIDEO)

19 listopada 2018 r., podczas I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz Norbert Rzepisko, który tym samym objął urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 21 radnych, wybranych w wyborach samorządowych, przez najbliższych pięć lat będzie pracowało na rzecz dobrego rozwoju gminy Skawina. Sesja rozpoczęła się punktualnie o godz. 17:00, w sali obrad skawińskiego Ratusza. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obradom przewodniczył radny senior Antoni Bylica. W obradach wziął również udział kończący kadencję Burmistrza Paweł Kolasa.

Skład Rady Miejskiej: 

Zdzisława Bała, Antoni Bylica, Marek Fugiel, Witold Grabiec (w związku z powołaniem na urząd Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,  Witold Grabiec zrzekł się mandatu), Antoni Holik, Stefan Jezioro, Marek Klimczyk, Żaneta Kotula, Leszek Kryda (po rezygnacji Małgorzaty Zawartki), Stanisław Lupa, Ryszard Majdzik, Ewa Masłowska, Józef Niechaj, Stanisław Pac, Tomasz Papież, Janina Rączka, Antoni Sapała, Janusz Śmiech, Artur Śnieżek, Andrzej Wrzoszczyk, Eugeniusz Zając.

Uroczyście ślubowali, tekstem roty obowiązującej od 27 października 2002 r.: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubowanie odbywało się w następujący sposób: po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiedzieli słowo „ślubuję”. Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. (Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.)

Kto w Prezydium?

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego – Przewodniczącą VIII kadencji Rady Miejskiej Skawinie została EWA  MASŁOWSKA – przejęła ona prowadzenie obrad sesji od radnego seniora. Następnie Rada dokonała wyboru wiceprzewodniczących -spośród czterech zgłoszonych kandydatur wybrano: Zdzisławę Bałę, Ryszarda Majdzika oraz  Eugeniusza Zająca. Kandydatura Antoniego Sapały nie uzyskała dostatecznej ilości głosów.

Kto zastępcami burmistrza?

Kolejnym punktem I sesji było złożenie ślubowania przez Norberta Rzepisko, który głosami mieszkańców gminy Skawina, został wybrany na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Tym samym rozpoczęła się nowa kadencja, która zgodnie z obowiązującymi przepisami potrwa pięć lat, a więc do 19.11.2023 r. Zarządzeniem Nr 272.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby zastępców i ich powołania, na urząd:

 • Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina został powołany WITOLD GRABIEC
 • Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina został powołany TOMASZ OŻÓG

Przemówienie burmistrza

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko wygłoszone po złożeniu ślubowania, podczas I sesji Rady Miejskiej w Skawinie VIII kadencji, w dniu 19 listopada 2018 r.:

Praca samorządowca to trudna, odpowiedzialna i wymagająca służba. Reprezentujemy mieszkańców i w trosce o ich dobro muszą zapadać nasze decyzje, bo dobro mieszkańców jest najważniejsze. Dlatego zapraszam do współpracy wszystkich, dla których dobro mieszkańców jest najwyższym celem. 

Gratuluję wszystkim Państwu wyboru do Rady Miejskiej, gratuluję nowo wybranemu prezydium i Pani przewodniczącej. Mam nadzieję, na bardzo dobrą, merytoryczną współpracę. Zapewne zdarzą się na sali posiedzeń i podczas obrad komisji spory. Moim wielkim marzeniem jest, by były merytoryczne i służyły dobru wspólnemu bo taki przyświeca nam cel. Jako organ wykonawczy zamierzam Radę Miejską traktować podmiotowo, jako organ tworzący prawo miejscowe i współodpowiedzialny za rozwój Gminy.

Jestem szczególnie dumny z tego, że w tak niezwykłym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę mogę stanąć na czele skawińskiego samorządu. Dzisiejszy dzień to dla mnie szczególna lekcja wdzięczności i pokory. Wdzięczności dla mieszkańców, którzy tak licznie mnie i nam zaufali. Pokory, bo wiem, że muszę zrobić wszystko by tego zaufania nie zawieść.

Przed nami nowy rozdział w historii naszej gminy, będziemy go pisać razem. Ocenią go mieszkańcy za pięć lat i to będzie dla nas wszystkich najważniejsza ocena. Mieszkańcy liczą na harmonijny, bezpieczny i szybki rozwój. Rozwój oparty o wartości, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Taką drogą powinna kroczyć nasza Gmina.  

Szanowni Państwo, postaram się udowodnić, swoją pracą i zaangażowaniem, że wybór mieszkańców był wyborem słusznym. Chcę być blisko nich, dołożę wszelkich starań, by możliwe do rozwiązania problemy rozwiązać, nad niemożliwymi się pochylić i pracować, by były możliwe do rozwiązania. Mam nadzieję, że jako dobry gospodarz, wraz z Państwem zadbam o równy i harmonijny rozwój naszej Gminy. I taki stawiam sobie cel. Proszę Państwa byśmy razem potrafili go zrealizować. 

Podejmiemy współpracę ze wszystkimi, którzy potrafią nam w realizacji tego celu pomóc. Mam nadzieję na dobrą współpracę z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkiem i sejmikiem Województwa Małopolskiego, zarządem i Rada Powiatu Krakowskiego, Metropolią Krakowską, sąsiadami bliskimi i tymi dalekimi. Skawina rozwija się prawidłowo, ale wsparcie tych instytucji i organów jest niezbędne w jej dalszym dynamicznym rozwoju. 

Chcę, by rozwój naszej gminy, oparty o współpracę, był przykładem dla innych. Bardzo ważne w tym działaniu jest wykorzystanie potencjału mieszkańców, i tych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i takich, którzy działają samodzielnie. To ich zaangażowanie jest wartością samą w sobie i należy ich w tym, co robią wspierać. Zapraszam do bardzo bliskiej współpracy zarządy osiedli i sołtysów. Zawsze możecie liczyć na otwarte i życzliwe przyjęcie, to Wy jesteście najbliżej problemów ludzkich i pomoc Wam będzie dla mnie priorytetem.

Przyświeca mi hasło: Zmieniamy Gminę na PLUS, zapraszam – zróbmy to razem. 

Dziękuję bardzo
Norbert Rzepisko

=====

Sesja była transmitowana na żywo:

Materiał VIDEO z sesji:

Krótki materiał TV Skawina:

Kilka zdjęć:

Źródło: Gmina Skawina

4 response to "I sesja Rady Miejskiej w Skawinie VIII kadencji 19 listopada 2018 r. (2018-2023) (VIDEO)"

 1. Przez: Stan Zamieszczono: 11 grudnia 2018

  I uważa Pani/Pan, że upłynie 19 listopada?

 2. Przez: Stan Zamieszczono: 8 grudnia 2018

  Proszę nie podawać błędnych danych o terminie upływu obecnej kadencji rad gminnych.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 9 grudnia 2018

   A która konkretnie data jest błędna, Pana/Pani zdaniem?
   Od tego roku kadencje radnych trwają 5 lat…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *