I Targi Przedsiębiorczości – Skawina 2015

I Targi_AfiszEdukacja, praca, przyszłość – to główne hasło I Targów Przedsiębiorczości, które odbędą się 20 października w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. W programie wydarzenia znalazły się zarówno szkolenia dla przedsiębiorców, jak i warsztaty zawodowe dla uczniów szkół z terenu powiatu krakowskiego. Zapraszamy do udziału!

Podczas Targów swoją bogatą ofertę zaprezentują zawodowe szkoły średnie ze Skawiny, Świątnik Górnych i Czernichowa. Nie zabraknie także reprezentantów firm z naszej gminy, którzy przy stoiskach promocyjnych będą przedstawiać profil działalności przedsiębiorstwa oraz informować, jakie kwalifikacje powinien posiadać przyszły pracownik.

Przedsiębiorcom proponujemy udział w szkoleniach dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Spotkania poprowadzą Magdalena Kochanowska – specjalista ds. pożyczek  z Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Oprócz prelekcji uczestnicy Targów będą mogli pogłębić swoją wiedzę podczas indywidualnych spotkań ze specjalistami przy stoiskach Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

20 września w salach warsztatowych będą również obecni trenerzy z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, którzy przeprowadzą dla gimnazjalistów zajęcia „Poznaj swoją osobowość zawodową”, które pozwolą uczniom dowiedzieć się, w jakich gałęziach gospodarki powinni poszukiwać zatrudnienia. Zachęcamy także do udziału rodziców gimnazjalistów, będą mogli oni wspólnie z trenerem porozmawiać o predyspozycjach zawodowych dziecka i dowiedzieć się, jak pomóc w wyborze kariery zawodowej.

W drugiej części dnia odbędzie się również panel dyskusyjny, w którym swoje sugestie na temat rynku pracy zaprezentują przedstawiciele firm, władz samorządowych oraz szkół zawodowych.

Mamy nadzieję, że Targi zapoczątkują wymianę poglądów i doświadczeń, a także przełamią dotychczasowe stereotypy na temat nauki nie popartej praktyką.

PROSIMY O REJESTRACJĘ UDZIAŁU W I TARGACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – SKAWINA 2015 ZA POMOCĄ FORMULARZA dostępnego tutaj (http://goo.gl/forms/AMUfqU8uAO)

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI WYSTAWIENIEM STOISKA, to prosimy o kontakt telefoniczny – 12 256 00 35. Liczba stoisk jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Zapraszamy na strony: www.ckis.pl i www.gminaskawina.pl

Oto szczegółowy harmonogram:

9.00 – 9.30 – otwarcie I Targów Przedsiębiorczości i przywitanie uczestników,

9.30 – 10.00 – prezentacja wprowadzająca Targi Przedsiębiorczości,

10.00 – 10.30 – prezentacja działalności zawodowych szkół ponadgimnazjalnych,

10.45 – 11.20 – szkolenie „Preferencyjne dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa”, Magdalena Kochanowska – specjalista ds. pożyczek  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,

11.20 – 12.30 – szkolenie „Dofinansowanie dla przedsiębiorców” – Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,

12.30 – 13.00 – przerwa na lunch,

13.00 – 13.30 – „Bądź konkurencyjny – zainwestuj w kształcenie ustawiczne” – promocja krajowego funduszu szkoleniowego i usług Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego,

13.30 – 14.30 – panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i szkół zawodowych,

14.30 – zakończenie Targów Przedsiębiorczości, słowo pożegnalne.

_ulotka targi_rewers

Wydarzenia towarzyszące:

8.00 – 16.00 – „Poznaj swoją osobowość zawodową” – zajęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych z terenu 6 gmin powiatu krakowskiego (Skawina, Czernichów, Świątniki Górne, Liszki, Mogilany, Zabierzów),

8.00 – 16.00 – możliwość przeprowadzenia diagnozy ucznia pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów – rozmowa trenera z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z uczniem i rodzicem,

9.30 – 14.30 – prezentacja stoisk firm z możliwością kontaktu z przedstawicielami przedsiębiorstw,

10.00 – 15.00 – ankietyzacja zawodów, badanie prowadzone przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dotyczące rodzaju zawodów, jakie są wykonywanie na naszym obszarze,

11.20 – 14.00 – możliwość indywidualnych rozmów o pożyczkach przy stoisku Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz o aktualnych programach wsparcia na rozwój przedsiębiorstw przy stoisku Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

I Targi_Afisz

Źródło:
CKIS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *