Na co idą Wasze podatki? Rejestry umów zawartych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie za lata 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 i 2018

Przedstawiamy Państwu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej rejestry umów zawartych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w roku 2018 (a także wcześniejsze). Czyli w skrócie: z kim, na co i za ile Urząd zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi. Rejestry te zostały udostępnione w BIP dzięki naszym działaniom, wnioskom oraz sprawom sądowym. Ostatnia w tej kwestii sprawa sądowa zostałą przez nas wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I OSK 1635/17). NSA bowiem w całości oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, zatem wcześniejszy wyrok WSA w Krakowie (sygn. akt II SAB/Kr 44/17) z 31 marca 2017 roku stał się prawomocny. WSA stwierdził wówczas, że Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa dopuścił się bezczynności, bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w dodatku wymierzył Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Pawłowi Kolasie grzywnę w wysokości pół tysiąca złotych, a ponadto zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania. Do rozprawy w NSA wrócimy na łamach portalu w niedalekiej przyszłości. A tymczasem, spoglądnijcie na co idą m.in. Wasze podatki.

Rejestr umów za rok 2018 (liczba porządkowa i nr umowy, kto jest wykonawcą, jaki jest przedmiot umowy, data zawarcia umowy, termin jej realizacji a także albo przede wszystkim – wartość umowy): 

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1420350,rejestr-umow-2018.html

Rejestr umów za rok 2017:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1406922,rejestr-umow-2017-grudzien.html

Rejestr umów za rok 2016:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1289063,centralny-rejestr-umow-stan-na-30122016.html

Rejestr umów za rok 2015:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1161020,centralny-rejestr-umow-stan-na-31122015.html

Rejestr umów za rok 2013 i 2012:

Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina!

O taki rejestr każdy z Was może wystąpić do szkoły, biblioteki, muzeum, czy innej jednostki gminnej, powiatowej, czy wojewódzkiej. w Małopolsce albo dowolnym miejscu w kraju.

Niebawem sprawdzimy jak sobie z tymi rejestrami radzą inne jednostki organizacyjne w Gminie Skawina. Niektóre publikowały w BIP rejestry umów po naszych wnioskach. Czy robią to nadal?

Czy aktualizują na bieżąco dane? Czy poszerzyły informacje dotyczące umów, jak np. publikują skany samych umów (jak Szczecin czy Gdańsk)?

Sami możecie to sprawdzić przeglądając strony BIP lub www tych jednostek. 

Zwracamy również uwagę, że taki rejestr umów prowadzi również w BIP Powiat Krakowski oraz Województwo Małopolskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *