II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 grudnia 2014 r. (VIDEO / SPIS TREŚCI)

Skawina_SesjaWe wtorek, 30 grudnia 2014 r., w Pałacyku „Sokół” odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Jest dostępne nagranie video z tej sesji, z którym każdy mieszkaniec może się zapoznać. Serdecznie zapraszamy!

Niedawno stworzyliśmy ankietę na naszej stronie z pytaniem do internautów:

Czy jesteś za nagrywaniem VIDEO sesji RM w Skawinie?

Wyniki były jednoznacznie wskazujące, ze jest to w gminie Skawina pożądane.

Wszystkich głosów: 167

TAK (139 głosów, 83%)
NIE (28 głosów, 16%)
___
Stworzyliśmy nawet na Facebooku specjalny profil (TAK dla zapisu VIDEO sesji RM w Skawinie), na którym przedstawialiśmy też argumenty za nagrywaniem video sesji. Chcemy zaznaczyć, że dzięki nagraniom video będzie można wywnioskować jak dany radny głosuje, za którą uchwałą. Z nagrania mp3 nie dało się tego wywnioskować, a w stenogramach (protokołach z sesji) nie było to zaznaczane (brak głosowań imiennych). Ponadto z nagrań mp3 nie zawsze było można wywnioskować, kto się na sesji w danym momencie wypowiada.
O to czy sesje rady miejskiej w Skawinie będą nagrywane pytaliśmy w ankietach przed wyborami samorządowymi kandydatów na radnych oraz na burmistrzów. Wszyscy kandydaci na radnych oraz kandydaci na burmistrzów, którzy zechcieli wypełnić ankietę odpowiedzieli, że chcą, by sesje nagrywać na video.
Jedna z tych obietnic złożona wówczas wyborcom została zatem spełniona. Pierwsze w tej kadencji nagranie video z sesji jest już dostępne.
__

[youtube_sc url=”http://youtu.be/5XNTPnOiW58″]

Relacja wideo (źródło: UMiG Skawina): KLIKNIJ TUTAJ.

Wkrótce postaramy się zrobić dla Państwa SPIS WYDARZEŃ z nagrania sesji z podziałem na minuty i sekundy, podobnie jak robi to redakcja “Stacji Tłuszcz” (KLIKNIJ TUTAJ)

SPIS WYDARZEŃ SESJI / ODDAWANE GŁOSY:

00:14 – 01:40 – otwarcie sesji, odczytanie postanowienia Komisarza Wyborczego (skreślenie z listy radnego Norberta Rzepisko), zarządzenie wojewody małopolskiego (wybory uzupełniające odbędą się w dniu 8 marca 2015 r.)

01:41 – 04:41 – porządek obrad, zmiany: burmistrz Paweł Kolasa (dalej: burmistrz) wnosi o rozszerzenie porządku obrad (zmiana budżetu/WPF), poddanie pod głosowanie porządku obrad, przyjęcie jednogłośnie protokołu z I zwyczajnej sesji RM, przyjęcie jednogłośnie protokołu z I nadzwyczajnej sesji RM.

04:42 – 05:18 – informacja burmistrza w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji

05:19 – 13:20 – Uchwała  w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok – projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy, przyjęta, jeden głos wstrzymujący – Stanisław Pac.

13:21 – 15:53 – Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy, przyjęta jednogłośnie.

15:54 – 59:07 – Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy); 23:23 – otwarcie dyskusji Anna Wąsowicz, 25:17 – burmistrz, 26:12 – Ewa Masłowska, 29:40 – Adam Najder, 33:07 – wiceprzewodniczący Antoni Bylica, 36:40 – Grzegorz Klimas, 37:12 – Stanisław Pac, 42:18 – Ryszard Majdzik, 43:45 – Stanisław Pac, 44:45 – burmistrz, 45:11 – Antoni Bylica, 46:40 – zamknięcie dyskusji, wyznaczenie przez przewodniczącego RM terminu poprawek na dzień 7 stycznia 2015 r., 46:50 – sprzeciw Stanisława Paca, 49:45 – odpowiedź przewodniczącego RM, 51:22 – Stanisław Pac, 52:54 – przewodniczący RM, 54:20 -Anna Wąsowicz, 55:02 – Adam Najder, 55:53 – przewodniczący RM, 56:50 głosowanie nad tym, by termin poprawek do budżetu na 2015 r. ustalić na dzień 7 stycznia 2015 r.: ZA: 15 (żadna z kamer nie objęła kadru, z którego wynika którzy konkretnie z obecnych radnych głosują “za”), PRZECIW: 2 (Najder, Wątor, ??poza kadrem kamer), WSTRZYMUJĄCE: 2 (Fugiel, ?? – poza kadrem kamer), Anna Wąsowicz – nie wzięła udziału w głosowaniu (wyszła z sali obrad); 57:54 – Stanisław Pac / przewodniczący RM (dalej: PRM).

59:08 – 1:06:00 – Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy), opinie komisji: brak, otwarcie dyskusji: 1:01:30 – Antoni Sapała, 1:03:13 – PRM, 1:30-30 – zamknięcie dyskusji, 1:30:35 – Stanisław Pac, 1:05:11 – poddanie pod głosowanie, by termin poprawek do budżetu na 2015 r. ustalić na dzień 7 stycznia 2015 r.: ZA: 13 (żadna z kamer nie objęła kadru, z którego wynika którzy konkretnie z obecnych radnych głosują “za”), PRZECIW 5 (Najder, Fugiel, Wątor, Wąsowicz, Pac), WSTRZYMUJĄCE: 2 (??, ?? – poza kadrem kamer).

1:06:01 – 1:20:57 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza), 1:06:23 – Małgorzata Kopeć (pełnomocnik burmistrza), 1:13:54 – otwarcie dyskusji, Anna Wąsowicz / Małgorzata Kopeć, 1:17:00 – Antoni Bylica / Małgorzata Kopeć, 1:20:05 – zamknięcie dyskusji; 1:20:45 – głosowanie: ZA: uchwała przyjęta jednogłośnie.

1:20:58 – 1:22:12 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza), otwarcie i zamkniecie dyskusji (brak pytań radnych), 1:21:58 – głosowanie: ZA: uchwała przyjęta jednogłośnie.

1:22:13 – 1:35:16 – Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie), 1:22:33 – PRM przedstawia wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do sprawozdania z Komisji Rewizyjnej, głosowanie nad wprowadzeniem tej poprawki: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĄCY: 1 (?? – poza kadrem kamer), 1:23:34 – otwarcie dyskusji – Marek Fugiel / PRM, 1:26:20 – Marek Fugiel pyta czy obecna rada powinna skwitować sprawozdania z komisji poprzedniej RM w Skawinie, zwłaszcza, że jedno ze sprawozdań zostało w ostatniej chwili zmienione, mimo, że w BIP nadal funkcjonuje poprzednie. Sugeruje, że Komisja Rewizyjna była wprowadzona w błąd z racji, że głosowała nad sprawozdaniem innym, niż to przedstawione na tej sesji (“sprawozdanie nierzetelne, nieprawdziwe”), 1:28:00 – PRM, 1:20:40 – Antoni Bylica tłumaczy ten błąd “podpięciem kartki”, 1:32:17 – wyjaśnienia PRM, 1:34:27 – zamknięcie dyskusji, 1:35:00 – głosowanie: ZA: 17 (nie podano faktycznej liczby, brak objęcia kadrem kamery wszystkich radnych głosujących), PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĄCY: 2 (??, ?? – poza kadrem kamer), uchwała przyjęta.

1:35:17 – 2:00:13 – Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej), 1:36:20 – PRM wspomina m.in. o budżecie partycypacyjnym (obywatelskim), powołaniu Rady Przedsiębiorczości, powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, opracowaniu nowej Strategii Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Skawina (2016-2019), strefie płatnego parkowania, funduszach sołeckich, karcie rodziny, karcie seniora, sesjach wyjazdowych (4 w roku), konsultacjach społecznych, 1:42:10 – otwarcie dyskusji – Anna Wąsowicz / PRM, 1:45:42 – Artur Wątor pyta o kalendarz spotkań z mieszkańcami, strefy płatnego parkowania / PRM, 1:48:40 – Stanisław Pac pyta o kwestie budżetu partycypacyjnego, strefę płatnego parkowania / PRM, 1:54:47 – Ewa Masłowska o budżecie partycypacyjnym, zmianach w statutach sołectw / osiedli, 1:57:42 – Antoni Bylica, 1:58:24 – Ryszard Majdzik, 1:59:28 – zamknięcie dyskusji, 2:00:00 – głosowanie: ZA: uchwała przyjęta jednogłośnie.

2:00:14 – 2:01:40 – Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej), otwarcie i zamknięcie dyskusji, 2:01:30 – głosowanie: ZA: uchwała przyjęta jednogłośnie.

2:01:41 – 2:03:30 – Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej), 2:02:28 – otwarcie dyskusji, 2:02:58 – głosowanie: ZA: 19, PRZECIW – 0, WSTRZYMUJĄCE: 1 (prawdopodobnie rękę podnosi Artur Wątor, ale kamera nie objęła dokładnie tego kadru w trakcie głosowania)

2:03:31 – 2:07:17 – Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), 2:03:46 – Józef Niechaj zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi na dzień 31 stycznia 2015 r., 2:04:38 otwarcie dyskusji / PRM, 2:05:14 – Marek Fugiel / PRM / Józef Niechaj, 2:07:06 – głosowanie: uchwała przyjęta jednogłośnie.

2:07:18 – 2:09:35 – Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

2:09:36 – 2:33:55 – Wolne wnioski i zapytania, 2:09:42 – Eugeniusz Zając o psich odchodach pod blokami i ciągach pieszych, 2:11:50 – burmistrz, 2:12:48 – Antoni Sapała o koszach na śmieci, 2:15:37 – burmistrz, 2:16:35 – Stanisław Skuta m.in. o chodnikach, 2:19:40 – burmistrz / Stanisław Skuta, 2:21:55 – Łukasz Raczkowski o koszach, ławkach, konsultacjach społecznych, 2:23:00 – Karol Kościelniak o kosztach wyborów uzupełniających, o trudnościach wjazdu z drogi rowerowej na obwodnicę (brak chodnika wzdłuż ul. Chmielka), 2:24:17 – burmistrz, 2:25:47 – sekretarz gminy Ewa Szczepanik odpowiada w kwestii kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających, 2:26:46 – mieszkaniec wnioskuje o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie, 2:27:47 – PRM, 2:28:22 – Marek Fugiel / PRM, 2:29:50 – Antoni Sapała o rurociągach i ich kryciu pod ziemią, 2:30:50 – PRM odczytuje pisma i komunikaty / Anna Wąsowicz.

2:33:56 – zamknięcie obrad / PRM

Wcześniej zaplanowany (ale zmieniony na sesji) Porządek obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2014 roku (projekty uchwał znajdują się w załącznikach):
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z I zwyczajnej sesji oraz I nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała  Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok  – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy). | 4. Projekt budżetu – uchwała.docx  | 4. 1. załącznik Nr 1.docx
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy). | 5. uch WPF.pdf   | 5. 1. zal WPF.tif
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza) | 6. GPPIPRA_2015 uch.doc  | 6. 1. GPPIRPA_2015 Program.doc
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza) | 7. GPPN_2015_uchwała.doc | 7. 1. GPPN_2015_załącznik.doc
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie) | 8. uchw sprawozdania za 2014 r.docx | 8. 1. sprawozdanie Komisji Budzetowej za 2014.docx  | 8. 2. sprawozdanie KEduk za 2014.docx | 8. 3. Sprawozdanie KGiOS.docx | 8. 4. Sprawozdanie komisji IWiR.doc | 8. 5. sprawozdanie KKSiR za 2014.docx | 8. 6. sprawozdanie KSO za 2014 r..docx | 8. 7. sprawozd Kom Rew za 2014r.doc8. 7. 1. sprawozd Kom Rew za grudzien 2014.docx8. 8. sprawozd Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2014.doc |
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 9. uch plan pracy Rady na 2014 r.doc | 9. 1. zal plan pracy RM na 2015.doc
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 16. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

Punkt 15. porządku  obrad  zostanie wyłączony z  jawności obrad.

 

Źródło:
kanał Urzędu Miasta i Gminy Skawina na YouTube

7 response to "II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 grudnia 2014 r. (VIDEO / SPIS TREŚCI)"

 1. Przez: Michał Zamieszczono: 12 stycznia 2015

  Ile kosztuje zrealizowanie nagrania z jednej sesji naszej kochanej Rady?

  • Przez: grześ Zamieszczono: 13 stycznia 2015

   Trzeba to traktować jako materiał edukacyjny, pomocny w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Nauka kosztuje czas i pieniądze.

 2. Przez: obs Zamieszczono: 11 stycznia 2015

  36 minuta 40 sekunda – Radny Grzegorz Klimas – Panie radny, budowa sali gimnastycznej, to obietnica wyborcza. Mam nadzieję, że mając do wyboru dbałość o bezpieczeństwo na drogach, komunikację zbiorową i budowę kolejne sali gimnastycznej (bo wszyscy mają) zadba pan o to co ważniejsze. Czy ktokolwiek zastanawiał się nie tylko nad kosztami budowy takiego obiektu ale również kosztami utrzymania. Czy dyrektorzy szkół przy których istnieją sale, znają i posiadają zestawienia kosztów mediów energetycznych, czy wszystko ląduje we wspólnym worku do którego nikt nie pokusi się zaglądać? Może warto zgłębić ten temat i poznać koszty utrzymania sal, Orlików, bibliotek, muzeów, basenów, wszystkich obiektów.

 3. Przez: komentarz Zamieszczono: 10 stycznia 2015

  Sesja 2h 16 minuta
  Panie radny Stanisławie Skuta, pana wypowiedź odnośnie zatoki autobusowej w pobliżu szkoły, trąci minioną epoką.
  Zatoki? to się leczy!
  W pobliżu szkół najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i zamiast postulować o odebranie części chodnika pieszym, mógłby pan wystąpić do Starostwa Powiatowego o dodatkowe spowolnienie ruchu w tym miejscu, poprzez wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, bo ustawiony tam kiedyś radar jest tylko atrapą. Co do wyasfaltowania polnej drogi, po każdym deszczu ul. Korabnicka stawałaby się rzeką. Może lepiej niech pan nie realizuje obietnic przedwyborczych.

 4. Przez: głos1 Zamieszczono: 10 stycznia 2015

  II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (30 grudnia 2014 r.)
  327 wyświetleń w niespełna dwa dni, to może świadczyć o zainteresowaniu społecznym. Co się tyczy zapisu video, moim zdaniem nie musi być to aż tak profesjonalnie kręcone z “najeżdżaniem” kamerą na uczestników. To nieistotne jaką broszkę ma przy żakiecie radna i czy dobrze wykonany makijaż, czy radny ma dobrze zawiązany krawat i krótkie rękawy przy marynarce. Trzeba popracować nad nagłośnieniem sali i nagraniem dźwięku bo nie każdy wypowiadający się ma dobrą dykcję. Wszyscy obradujący powinni mieścić się w kadrze, tak by widać było sposób głosowania oraz ich pracę przy stole.

 5. Przez: sł Zamieszczono: 9 stycznia 2015

  Panie Burmistrzu ja Pana proszę o poszanowanie zieleni, na której utrzymanie przeznacza się śmiesznie małe pieniądze w budżecie. Jeśli będzie Pan i zarządcy zieleni ulegał tym którym drzewa przeszkadzają, to będziemy mieszkać na pustyni. Przeszkadza drzewo rosnące przy bloku bo zakłóca odbiór telewizji satelitarnej, nie widzą roznegliżowanych sąsiadek w bloku naprzeciwko, swojego ukochanego samochodu zaparkowanego na trawniku, komuś innemu bo płot chce naprawić.
  2 godzina 16 minuta zapisu Sesji.

  Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu. Może nie będą mieć siły przebicia zgłaszający projekty wycinki drzew lub zwolennicy poprawy krajobrazu na zasadzie tworzenia z drzew karakanów.

 6. Przez: jarek Zamieszczono: 9 stycznia 2015

  Jestem jednym z tych którzy zagłosowali na TAK odpowiadając na pytanie
  Czy jesteś za nagrywaniem VIDEO sesji RM w Skawinie?
  Miałem okazję poznać radnych, sposób głosowania, posłuchać i zobaczyć tych którzy zabierali głos. Milczenie w istotnych sprawach też jest wymowne, zwłaszcza jeśli dotyczy tak istotnej sprawy jaką jest uchwalenie budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *