Ile jest mieszkańców w gminie Skawina? UMiG przekazał dane na dzień 11 marca 2014 r.

Mieszkańcy_SkawinaW kwietniu 2013 roku na złożony do Urzędu Miasta i Gminy Skawina wniosek otrzymaliśmy aktualną na dzień 31 grudnia 2012 roku liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Skawina oraz miasta Skawina. Tabelę z ówczesną liczbą mieszkańców prezentowaliśmy w artykule z dnia 16 kwietnia 2013 roku dostępnym pod adresem: Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa w gminie Skawina oraz miasto Skawina?

Według stanu na 31 grudnia 2012 r., liczba mieszkańców przedstawiała się następująco:

L.p. Nazwa miejscowości Liczba ludności
Stan na 31.12.2012 r.
1. Borek Szlachecki 1350
2. Facimiech 659
3. Gołuchowice 486
4. Grabie 396
5. Jaśkowice 1084
6. Jurczyce 526
7. Kopanka 921
8. Krzęcin 1601
9. Ochodza 899
10. Polanka Hallera 464
11. Pozowice 694
12. Radziszów 3261
13. Rzozów 1634
14. Wielkie Drogi 1149
15. Wola Radziszowska 2407
16. Zelczyna 928
Razem Gmina – Skawina 18459
Miasto – Skawina 23540
Ogółem Miasto i Gmina 41999

Dziś przekazany nam przez UMiG Skawina aktualny na dzień 11 marca 2014 roku stan przedstawia się trochę inaczej:

dzielnica/miejscowość stałe czasowe
1 OSIEDLE PRZEMYSŁOWE 1225 56
2 OSIEDLE STARE  MIASTO 1988 53
3 KOŚCIUSZKI 3484 57
4 OSIEDLE OGRODY 6963 122
5 OSIEDLE KORABNIKI 3182 52
6 OSIEDLE BUKOWSKIE 3017 61
7 OSIEDLE SAMBOREK 1305 25
8 OSIEDLE RZEPNIK 1432 29
9 OSIEDLE RADZISZOWSKIE 849 11
10 BOREK SZLACHECKI 1348 16
11 FACIMIECH 671 12
12 GOŁUCHOWICE 495 9
13 GRABIE 394 3
14 JAŚKOWICE 1076 13
15 JURCZYCE 552 4
16 KOPANKA 918 19
17 KRZĘCIN 1600 21
18 OCHODZA 918 16
19 POLANKA HALLERA 464 2
20 POZOWICE 682 8
21 RADZISZÓW 3277 56
22 RZOZÓW 1640 7
23 WIELKIE DROGI 1169 80
24 WOLA RADZISZOWSKA 2407 36
25 ZELCZYNA 921 13

Jak wynika z powyższej tabeli (po zsumowaniu) na pobyt stały w Skawinie zamieszkuje 23 445 mieszkańców. To niespełna 100 osób mniej niż przed 15 miesiącami. Doliczając jednak zameldowanych czasowo w liczbie 466, stan ten wzrasta do 23 911 osób.

Biorąc pod uwagę zameldowanie stałe w sołectwach gminy Skawina, część sołectw, takich jak Jaśkowice, Grabie, Pozowice, czy Borek Szlachecki “straciła”, a z kolei na przykład wsie takie jak Zelczyna, Rzozów, czy Ochodza “zyskały” nowych mieszkańców. W Woli Radziszowskiej stan zameldowanych na stałe osób nie uległ natomiast zmianie (2407 osób).

Informację na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymaliśmy po 7 dniach od Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Skawina Pani Grażyny Zebranowicz-Chmielek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *