Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa w gminie Skawina oraz miasto Skawina?

Mieszkańcy_SkawinaDla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy aktualną na dzień 31 grudnia 2012 r. sporządzoną przez Urząd Miasta i Gminy Skawina liczbę mieszkańców miasta Skawina oraz w każdym z sołectw w gminie.

 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r., liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

 

 

L.p. Nazwa miejscowości Liczba ludności
Stan na 31.12.2012 r.
1. Borek Szlachecki 1350
2. Facimiech 659
3. Gołuchowice 486
4. Grabie 396
5. Jaśkowice 1084
6. Jurczyce 526
7. Kopanka 921
8. Krzęcin 1601
9. Ochodza 899
10. Polanka Hallera 464
11. Pozowice 694
12. Radziszów 3261
13. Rzozów 1634
14. Wielkie Drogi 1149
15. Wola Radziszowska 2407
16. Zelczyna 928
Razem Gmina – Skawina 18459
Miasto – Skawina 23540
Ogółem Miasto i Gmina 41999

Źródło:
UMiG Skawina