Informacja burmistrza o aktualnym stanie prac nad MPZP

information_infoBurmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o aktualnym stanie zaawansowania prac prowadzonych w zakresie przygotowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina.

Dlaczego MPZP jeszcze nie został uchwalony?

Zakładane uchwalenie MPZP Gminy Skawina w grudniu 2015 roku – z przyczyn niezależnych od Rady Miejskiej w Skawinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – nie doszło do skutku i zostało przesunięte w czasie. Przyczyną tego stanu rzeczy było przekazanie Gminie – pod koniec wykonywania opracowania planistycznego i przed przekazaniem projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia – dwóch specjalistycznych dokumentacji sporządzonych na szczeblu krajowym. Są to dokumenty dotyczące osuwisk oraz obszarów zagrożenia powodziowego. Sytuacja ta spowodowała konieczność umieszczenia danych zawartych w tych dokumentach w wykonywanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina.

W związku z powyższym władze samorządowe Gminy Skawina, mając świadomość społecznych oczekiwań na uchwalenie planu, a zarazem będąc zobligowane do wprowadzenia do projektu planu zmian wynikających z w/w dokumentacji, zadecydowały – po konsultacjach prawnych – że plan zostanie podzielony na dwie części (dwa odrębne etapy) oraz będzie uchwalany również w dwóch etapach:

  • etap I obejmować będzie przeważającą część obszaru Gminy, gdzie nie nastąpią zmiany przeznaczenia terenów w stosunku do dotychczasowego projektu planu. Założeniem jest, by procedura uchwalania tego etapu została zakończona do końca marca 2016 r.
  • etap II to teren obejmujący kilkadziesiąt obszarów w Gminie, w których konieczne będzie wprowadzenie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikających z otrzymanych nowych dokumentacji osuwiskowych oraz zagrożeń powodziowych.

fly-video.pl FIlmowanie z powietrza

Jaśkowice z lotu ptaka (fot. fly-video.pl)

Więcej szczegółowych informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *