Informacja dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Skawinie

Jak podano na stronie internetowej Gminy Skawina (co już wiemy), od 1 października 2017 r. Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o. nie będzie świadczyć usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ofertę do Małopolskiego Oddziału NFZ na świadczenie przedmiotowej opieki w naszym rejonie złożyła firma – OPC Sp. z o.o. Sp.k. w Krakowie, ul. Kordylewskiego 4.

W związku z pojawieniem się na stronie internetowej Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o. informacji o tym, że od 1 października 2017 roku przychodnia nie będzie świadczyć usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej informujemy, że ofertę do Małopolskiego Oddziału NFZ na świadczenie ww. opieki w naszym rejonie złożyła firma – OPC Sp. z o.o. Sp.k. w Krakowie, ul. Kordylewskiego 4.

Warunki i zakres udzielenia wspomnianych świadczeń oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do nich określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wybór świadczeniodawcy następuje poprzez konkurs ofert i rokowań.

Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o. zdeklarowała się poinformować pacjentów o nazwie i siedzibie nowego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia: 
Marek Marzec, tel.: 12 277 01 43, e-mail: ezik@um.skawina.net

===

Kontakt do tej firmy: OPC

Źródło: EZ / gminaskawina.pl / Skawiński Alarm Smogowy (fot.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *