Informacja o liczbie kontroli Straży Miejskiej dotyczącej spalania odpadów, liczby oraz kwot nałożonych mandatów (2018-2019)

W związku z brakiem przedmiotowych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Skawinie (a jeśli nie ma czegoś w BIP, to trzeba o to zawnioskować) poprosiliśmy komendanta SM o udostępnienie informacji na temat: liczby poczynionych przez funkcjonariuszy SM interwencji w kwestii spalania odpadów zielonych, odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych od 1 stycznia 2019 r. do dnia merytorycznej odpowiedzi na wniosek. Poprosiliśmy również o podanie lokalizacji (tylko miejscowość) dotyczącą tego, gdzie te interwencje i jakiego rodzaju zostały poczynione. Dodatkowo zapytaliśmy m.in. o liczbę mandatów nałożonych dotychczas w związku z wykonywaniem uchwały antysmogowej oraz o uzyskane kwoty ramach tych mandatów. Pełna odpowiedź komendanta SM w Skawinie Karola Łuczaka znajduje się poniżej.

I. Wniosek o udostępnienie danych publicznych złożony 18 października 2019 r. brzmiał:

Dzień dobry

W związku z brakiem przedmiotowych danych w BIP SM w Skawinie, uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji na temat:

1)  liczby poczynionych przez funkcjonariuszy SM interwencji w kwestii spalania odpadów zielonych, odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych od 1 stycznia 2019 r. do dnia merytorycznej odpowiedzi na wniosek. Prosimy o dokonanie podziału – np. spalanie odpadów – 15 interwencji, spalanie odpadów – 15 interwencji, itd. Prosimy również o podanie lokalizacji (miejscowość tylko) dotyczącą tego, gdzie te interwencje i jakiego rodzaju zostały poczynione.

2) liczby mandatów nałożonych dotychczas w związku z wykonywaniem uchwały antysmogowej

3) kwot uzyskanych w ramach tych mandatów, i celu ich przeznaczenia (miejsce wpływu – budżet gminy w 100%?)

II. Odpowiedź z 22 października 2019 r.: 

Witam

Przesyłam informacje dotyczące interwencji Straży Miejskiej w sezonie grzewczym od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Pozdrawiam

Karol Łuczak

_____

ZAŁĄCZNIK:

SEZON GRZEWCZY 01.10.2018- 30.09.2019

(ZGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW DO STRAŻY MIEJSKIEJ)

PAŹDZIERNIK 2018

– zgłoszeń 26

– protokołów z kontroli 10

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 16

LISTOPAD 2018

– zgłoszeń 54

– protokołów z kontroli 21

– próbek 8

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 33

GRUDZIEŃ 2018

– zgłoszeń 65

– protokołów z kontroli 30

– próbek 7

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 34

W grudniu nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 4.500 zł

STYCZEŃ 2019

– zgłoszeń 49

– protokołów z kontroli 19

– zgłoszenia zrealizowane wspólnie z wydz. OP 3

– próbek 3

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 30

W styczniu nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 1.900 zł

LUTY 2019

– zgłoszeń 55

– protokołów z kontroli 26

– zgłoszenia zrealizowane wspólnie z wydz. OP 3

– próbek 1

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 29

W lutym nałożono 2 mandaty karne na kwotę 500 zł.

 MARZEC 2019

– zgłoszeń 35

– protokołów z kontroli 18

– próbek 2

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 17

W marcu nałożono 3 mandaty karne na kwotę 600 zł.

KWIECIEŃ 2019

– zgłoszeń 14

– protokołów z kontroli 4

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 10

W kwietniu nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 2.500 zł.

MAJ 2019

– zgłoszeń 18

– protokołów z kontroli 6

– próbek 1

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 12

W maju nałożono 1 mandat karny na kwotę 500 zł.

CZERWIEC 2019

– zgłoszeń 4

– protokołów z kontroli 3

– próbek 1

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 1

LIPIEC 2019

– zgłoszeń 2

– protokołów z kontroli 2

SIERPIEŃ 2019

– zgłoszeń 2

– protokołów z kontroli 2

– próbek 1

W sierpniu nałożono 4 mandaty karne na kwotę 1.800 zł.

WRZESIEŃ 2019

– zgłoszeń 6

– protokołów z kontroli 6

ŁĄCZNIE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 DO 30 WRZEŚNIA 2019:

– zgłoszeń 330

– protokołów z kontroli 147

– pobranych próbek 24

– zgłoszeń zrealizowanych z Wydz. OP 6 (zgłoszenia, które wpłynęły podczas współpracy z wydziałem)  

– zgłoszeń bezpodstawnych, powtarzających się lub niepotwierdzonych – 182

Przez cały sezon grzewczy nałożono 26 mandatów karnych na łączną kwotę 12,300 zł.

Komentarz redakcyjny:

Niestety w odpowiedzi na wniosek nie wskazano jakie to były miejscowości oraz nie wskazano podziału, ile interwencji do jakiego rodzaju spalania zostały podjęte.

Dopytamy SM o te kwestie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *