Informacja o marce i modelu, kosztach paliwa, usług serwisowych floty samochodowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Jeden z obywateli uzyskał jakiś czas temu z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie informacje dotyczące floty samochodowej. W tym znajdowała się m.in. lista samochodów służbowych wykorzystywanych aktualnie przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie i jej wszystkich pracowników (wraz ze Strażą Miejską jako komórką organizacyjną), z danymi o marce, modelu samochodu, roku produkcji, pojemności silnika, rodzaju paliwa, którym są napędzane, liczbie przejechanych kilometrów (stan na lipiec 2020), wszystkich kosztów obsługi tych samochodów, w tym koszty paliwa, serwisowania, opłat, ubezpieczenia, itd. w rozbiciu na poszczególne rodzaje samochodów od samego początku ich użytkowania oraz daty oraz kwoty wynikającej z zakupu tych samochodów do używania przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

I. Treść wniosku z 27 lipca 2020 r. brzmiała tak:

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP, proszę o przesłanie na mój adres e-mail (najlepiej w odpowiedzi) danych publicznych w zakresie:

1) lista samochodów służbowych wykorzystywanych aktualnie przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie i jej wszystkich pracowników (w tym również Straż Miejską jako komórkę organizacyjną), z informacją o marce, modelu, roku produkcji, pojemności silnika, rodzaju paliwa, którym są napędzane, liczbie przejechanych kilometrów (stan na lipiec 2020), numerze rejestracyjnym.

*Jeśli które samochody przestały być używane do 31 grudnia 2014 roku, proszę również je uwzględnić zgodnie z powyższym, zaznaczając, że już nie  są użytkowane i od kiedy.

2) wszystkich kosztów obsługi tych samochodów, w tym koszty paliwa, serwisowania, opłat, ubezpieczenia, itd. w rozbiciu na poszczególne rodzaje samochodów (przyporządkowanie) od samego początku ich użytkowania.

3) daty zakupu i kosztów samego zakupu tych samochodów do używania przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (jeśli darowizna, proszę o wskazanie jej wartości/wysokości).

II. W odpowiedzi udzielonej w terminie (4 sierpnia 2020 r.) uzyskał dane w postaci skanów PDF, i tak:

Z powyższych danych* wynika, że od 2015 r. do lipca 2020 r. koszty paliwa, serwisów oraz ubezpieczenia samochodów służbowych Urzędu, w tym Straży Miejskiej wyniosły ponad 270 tysięcy złotych.

Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie powyższe koszty od 2012 r. do lipca 2020 r. – kwoty te sięgają prawie 409 tysięcy złotych, nie licząc w ogóle kosztów zakupu samochodów wynoszących w sumie ok. 400 tysięcy złotych, podkreślamy – w różnych latach (Opel 2015 r. – 116,5 tys. zł, Skoda 2011 r. – 44,5 tys. zł, Ford Transit 2007 r. – 125 tys. zł, Skoda 2014 r. – 48 tys. zł, Dacia Dokker 2018 r. – 66 tys. zł).

* – kwota ubezpieczenia Skody Roomster w 2014 r. najprawdopodobniej wynosi 1634 zł a nie 16634 zł (omyłka pisarska).

A jakie jest wasze zdanie na temat powyższych danych? Czy to dużo? Niedużo?

Sądząc po liczbie przejechanych kilometrów nie są to jakieś oszałamiające wielkości. Np. Opel średnio około 8 tys. km / rok. Dacia Dokker (SM) ok.10 tys. km / rok, i Roomster (SM) podobnie (ok. 15 tys.km / rok).

Może warte do przemyślenia byłoby – śladem innych samorządów w Polsce – powoli kierować się w stronę floty w pełni “elektrycznej”, która może zaproponować zdecydowanie większą oszczędność w zakresie paliwożerności czy serwisowania. 

I/lub wykorzystywać do maksimum cyfryzację i elektroniczne przekazywanie informacji, danych, pism, itd. i tego samego “żądać” od partnerów?

Co sądzicie? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *