Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych – Gminny Program Rewitalizacji (spotkanie konsultacyjne)

strategia_gmina_skawinaUrząd Miasta i Gminy Skawina 5 grudnia 2016 r. zaprasza na warsztat konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych i przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Skawina. Warsztat odbędzie się w godz. 17.00 – 19.00 w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie – zapraszamy!

Komunikat ze strony gminaskawina.pl:

Spotkanie stanowi kolejny element prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawiny i jest związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na obszarze Gminy Skawina.

Warsztat będzie poświęcony projektowi Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina.

Więcej informacji na temat przedmiotu konsultacji oraz materiały do pobrania znajdą Państwo pod linkiem: http://bit.ly/2gHWAQr

Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów osiedli, Rad sołeckich, Rady Przedsiębiorczości, Skawińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów Gminy Skawina do udziału w konsultacjach. 

Zachęcamy do udziału!

Jaskowice_Skawina_Zlotuptaka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *