Informacja o wynikach konkursów na dyrektorów jednostek kulturalnych w gminie Skawina

Dopiero dziś w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja na temat wyników naborów (konkursów) na stanowiska dyrektorskie jednostek kulturalnych gminy Skawina: dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie. Komisja konkursowa wyłoniła na te stanowiska odpowiednio: Tomasza Stawowego, Michała Grzeszczuka oraz Czesława Gąsiorowskiego. Dwa dni wcześniej (27 maja 2019 r.) taka informacja obiegła facebookowy profil Burmistrza, co jest naszym zdaniem nieprawidłowym podejściem do stosowania przepisów dotyczących publikacji informacji publicznych. Czym amerykański komercyjny facebook jest lepszy od bezpłatnego, państwowego polskiego publikatora jakim jest BIP? Szczegóły dotyczące listy kandydatów, przebiegu konkursu oraz uzasadnienie ostatecznego wyboru w konkursach dostępne są pod poniższymi linkami.

Wynik wyboru na dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2101281

Wynik wyboru na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2101282

(niespełnienie wymogów formalnych, brak złożenia dodatkowego dokumentu – mimo wszystko wybrany)

Wynik wyboru na dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2101283

zaznaczmy, że stronie facebookowej Burmistrza Norberta Rzepisko informacja o wybranych dyrektorach pojawiła się już dwa dni temu, 27 maja 2019 r. o godzinie 16:30:

“Akty powołania zostały wręczone! Od dzisiaj mamy 3 nowych Dyrektorów Instytucji Kultury w Gminie Skawina: Biblioteki Miejskiej w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie. Gratuluję Panom: Michał Grzeszczuk, Tomasz Stawowy oraz Czesław Gąsiorowski.”

KLIKNIJ TUTAJ

Naszym zdaniem to nie jest odpowiednia kolejność, by wpierw publikować tak istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy Skawina informacje na komercyjnym amerykańskim portalu facebook, a dopiero potem na oficjalnym polskim bezpłatnym teleinformatycznym publikatorze jakim jest strona Biuletyn u Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej (Konstytucji RP) uchwalonej w 1997 roku.

W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (…)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. 

W 2001 roku – na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej, w której m.in. zawarte są przepisy:

Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.

Zatem naszym zdaniem, informacje o wynikach konkursu, czy wszelkie inne informacje dotyczące naszej gminy a publikowane przez władze gminy, winny pojawić się wpierw na POLSKIEJ stronie BIP (urzędowym publikatorze), a nie na stronie AMERYKAŃSKIEGO giganta typu facebook.

Na stronie BIP wiadomo kto konkretnie udostępnia przedmiotowe informacje, kto je modyfikuje, usuwa, itd. Na stronie facebook tych informacji Państwo nie mają możliwości poznać.

Informujemy ponadto, że BIP również umożliwia publikację fotografii.

A wybranym dyrektorom (niektórym ponownie) oczywiście gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczeństwa gminy Skawina!

Źródło: Facebook Burmistrza Norberta Rzepisko / BIP Gminy Skawina / Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *