WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE – Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do RM w Skawinie

BIP-LOGONa stronie BIP Gminy Skawina ukazało się obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Skawinie w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Skawinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 
Okręg Nr 13
 
1. LELEK Grzegorz Mateusz, lat 53, zam. Ochodza
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY NMNG   – lista nr 1
   
2. MOCHA Marcin Edward, lat 34, zam. Kopanka
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PBS SKAWINA     – lista nr 2
 
3. KNAPIK Robert Stanisław, lat 37, zam. Kopanka
zgłoszony przez KWW ANNY WĄSOWICZ – KONTRAST         – lista nr 3
   
 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie

/-/ Bogumiła MISTEREK

=====

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skawinie

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 7138) i Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skawinie w okręgu wyborczym Nr 13, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach, zarządzonych na dzień 08 marca 2015 roku.

 

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
22 Sołectwo: KOPANKA Zespół Placówek Oświatowych
w Kopance, Kopanka 62, 32-050 Skawina (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
24 Sołectwo: OCHODZA Dom Ludowy w Ochodzy, Ochodza 96, 32-051 Wielkie Drogi (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

Głosowanie w wyborach uzupełniających odbędzie się w dniu 08 marca 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również o możliwości głosowania przez pełnomocnika przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Skawina wyznacza się:

  • Obwodową Komisję Wyborczą Nr 22 w Zespole Placówek Oświatowych w Kopance, Kopanka 62, 32-050 Skawina.

 

BURMISTRZ

(-) mgr inż. Paweł KOLASA

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *