IX sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 8 lipca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

BIP-LOGOPrzedstawiamy Państwu porządek obrad wraz z projektami uchwał na IX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 8 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie. Porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się poniżej w załącznikach. W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania a także uchwała o pozbawieniu kategorii drogi publicznej części ulicy Pachla w Skawinie.

Porządek obrad IX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 8 lipca 2015 roku.

 (projekty uchwał znajdują się w linku na dole strony)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VIII zwyczajnej sesji.
 3. Uhonorowanie klubu sportowego TKS „Skawinka” w związku z awansem do IV ligi.
 4. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych  w ostatnim kwartale br.
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 3. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 5. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej, części drogi numer 600899K – ul. Pachla w Skawinie na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1387/3 w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 25 listopada 2014 roku, poz. 6759) – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Anna Łabuda – radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie poprawy ściągalności należności Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie, referujący: Łukasz Samborski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie).
 8. Uchwała w sprawie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie nadania imienia Sali Obrad w budynku Ratusza w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 10. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opracowania Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016 – 2020 – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej, referujący Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania – pierwsze czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej: referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej)
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Źródło:

IX sesja Rady Miejskiej w Skawinie – ZAŁĄCZNIKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *