Jak się żyje w gminie Skawina? Wypełnij ankietę, by wyrazić swoje zdanie na temat kierunków rozwoju gminy

strategia_gmina_skawinaW najbliższych latach Gmina Skawina stanie przed wyzwaniem wykorzystania nowych środków europejskich. Aby się dobrze przygotować niezbędne są dokumenty strategiczne. Przystępując do prac nad tworzeniem tych dokumentów chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat warunków życia w naszej gminie.

Interesuje nas także Państwa zdanie na temat kierunków rozwoju gminy oraz głównych inwestycji, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej – dostępnej pod adresem http://www.razembliskokrakowa.pl/ankieta/ i papierowej – dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w następujących wydziałach:

  • Biuro Obsługi Mieszkańców (Rynek 14, parter – pok. 1, 3)
  • Wydział Spraw Obywatelskich (Rynek 3, I piętro – pok. 12)
  • Wydział Gospodarki Przestrzennej (Rynek 3, I piętro – pok. 13)
  • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Rynek 3, parter – pok. 2)
  • Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Skawina (Rynek 1, Parter – pok. 6)

Ankiety należy wypełnić w terminie do 21 sierpnia 2014 r.

Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie ankiety.

Badanie ankietowe jest realizowane w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych. Aktualnie w ramach projektu prowadzone są prace związane z opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”- obszar tworzony jest przez wspomniane gminy, zlokalizowane w sąsiedztwie Krakowa.

Projekt realizowany w partnerstwie dziesięciu podmiotów: Gmina Skawina, Gminą Czernichów, Gminą Liszki, Gminą Mogilany, Gminą Świątniki Górne, Powiatem Krakowskim, Galicyjską Izbą Gospodarczą, Podkrakowską Izbą Gospodarczą, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie www.razembliskokrakowa.pl

 

ANKIETA – wersja elektroniczna

Źródło:
UMiG Skawina | LGD “Blisko Krakowa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *