Jak wygląda postęp prac budowy kanalizacji w Facimiechu, Jaśkowicach i Wielkich Drogach?

Prezentujemy odpowiedź Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie na temat postępu prac dotyczących budowy kanalizacji w miejscowościach Facimiech, Wielkie Drogi oraz Jaśkowice. Zapytaliśmy spółkę m.in. o to, czy pozostały jeszcze ok. 18-miesięczny okres zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Facimiech, Jaśkowice i Wielkie Drogi nie jest zagrożony, jak obecnie przebiegają prace w tych miejscowościach, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Skawina, (procentowe zaawansowanie prac) oraz czy zaistniały już opóźnienia, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w której miejscowości oraz z jakiego powodu. Odpowiedź przyszła dopiero po około miesiącu, chociaż termin na udostępnienie informacji to bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 14 dni. Przypominamy, że zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, każdy człowiek, który nie otrzymał w terminie informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego, może złożyć skargę na bezczynność organu (tu spółki) do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zapraszamy do lektury.

I. Zapytanie skierowane do ZWiK w Skawinie dnia 28 maja 2020 r.:

Szanowni Państwo
 
1) Prosimy o informację, czy pozostały jeszcze ok. 18-miesięczny okres zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Facimiech, Jaśkowice i Wielkie Drogi nie jest zagrożony (zgodnie ze wskazaniem w piśmie z dnia 29 października 2019 r. znak: L.dz. 08636/DI/2019)?
 
2) Jak obecnie przebiegają prace w tych miejscowościach, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Skawina? Prosimy o informację w zakresie np. procentowego zaawansowania prac (harmonogram rzeczowy/finansowy)
 
3) Czy zaistniały już opóźnienia? Jeśli tak, to w jakim zakresie; w której miejscowości oraz z jakiego powodu?
Jak te ewentualne opóźnienia wpłyną na termin końcowy realizacji prac?
 
Z poważaniem
Redakcja

II. Odpowiedź ZWiK w Skawinie z dnia 26 czerwca 2020 r.:

Ad1) Kontrakt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Facimiech, Jaśkowice, Wielkie Drogi nie jest zagrożony, pod warunkiem współpracy mieszkańców wymienionych sołectw, w kwestii nie blokowania inwestycji. Termin umowny ukończenia robót przypada na lipiec 2021r.

Ad2) Na dzień 25.06.2020r wykonano łącznie 6480m sieci kanalizacji w ramach Kontraktu.

Wykonano 19%  długości sieci kanalizacji grawitacyjnej ,   oraz 73%  długości sieci kanalizacji tłocznej.

Ad3) Opóźnienia mogą wystąpić z powodu braku zgód na wejście w teren działek prywatnych w celu wykonania sieci kanalizacji. Ma to kluczowe znaczenie w kwestii prowadzenia robót budowlanych i ukończenia zadania. 

Jednostka Realizująca Projekt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Radziszowska 11

32-050 Skawina

===

Odpowiedź spółki na pytanie nr 3 wydaje się być niepełna, bowiem dotyczyła mogących teoretycznie/hipotetycznie wystąpić powodów opóźnień a pytaliśmy również o zaistniałe już opóźnienia, a jeśli są, to w jakim zakresie i z jakiego powodu. O tych ani słowa, ale skoro tak, to przyjmujemy, że zaistniałych opóźnień – na dzień odpowiedzi – brak.

Zobacz także:

Aktualny stan oraz plany rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina

Plany Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na rozwój i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

1 response to "Jak wygląda postęp prac budowy kanalizacji w Facimiechu, Jaśkowicach i Wielkich Drogach?"

  1. Przez: Beer Zamieszczono: 23 lipca 2020

    gdzie można zobaczyć przebieg planowanej kanalizacji (mapkę) ?? Facimiech/Wielkie Drogi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *