Jakie będą opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych?

money-658198-mZgodnie z opublikowanym w BIP Zarządzeniem nr 200/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 listopada 2014 r., wchodzącym w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., informujemy Państwa o zmianach stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Skawina. 

W zarządzeniu ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Skawina w wysokości:

I. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA OKRES 20 LAT

 

Lp.

Przedmiot zapłaty

Cena w złotych brutto

1/. Nienaruszalność grobu ziemnego na okres 20 lat                       

a)

ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej

500,00 zł

b)

ziemny dziecięcy (osoba do 10 lat)

300,00 zł

2/. Użytkowanie gruntu pod grób murowany na okres 20 lat

a)

murowany pojedynczy (grób 2 – osobowy)

1 500,00 zł

b)

murowany rodzinny (grób 4 – osobowy)

3 000,00 zł

c)

murowany dziecięcy (osoba do 10 lat)

800,00 zł

3/. Użytkowanie miejsca na urnę z prochami (niszy urnowej) w kolumbarium na okres 20 lat (dotyczy Cmentarza Komunalnego w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego)*cena za jedną niszę (po zakończeniu budowy I etapu Kolumbarium)

700,00 zł

II. OPŁATY PROLONGACYJNE ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA DALSZE 20 LAT

 

Lp.

Przedmiot zapłaty

Cena w złotych brutto

1/. Prolongata na 20 lat nienaruszalności grobu ziemnego              

a)

pojedynczego dla osoby dorosłej

500,00 zł

b)

dziecięcego (osoba do 10 lat)

300,00 zł

2/. Prolongata na 20 lat użytkowania gruntu pod grób murowany

a)

pojedynczy (grób 2 – osobowy)

1 500,00 zł

b)

rodzinny (grób 4 – osobowy)

3 000,00 zł

c)

dziecięcy (osoba do 10 lat)

800,00 zł

3/. Prolongata na 20 lat użytkowania miejsca pod urnę z prochami (niszy urnowej) w kolumbarium

(dotyczy Cmentarza Komunalnego w Skawinie przy ul. Wyspiańskiego)

*cena za jedną niszę (po zakończeniu budowy I etapu Kolumbarium)- 700,00 zł

 

 

III. POZOSTAŁE OPŁATY.

1/. Zezwolenie (jednorazowe) na wjazd na teren cmentarza w celu budowy nagrobka, grobowca itp. lub wykonania remontu istniejącego grobowca (w tym korzystanie z mediów) – 450,00 złotych brutto.

IV. W przypadku zmiany charakteru grobu z mogiły ziemnej na grób murowany uiszcza się opłatę stanowiącą różnicę kwoty należnej z tytułu użytkowania gruntu pod grób murowany a kwoty należnej z tytułu nienaruszalności grobu ziemnego.

§2

Opłaty, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu należy wpłacać bezpośrednio u administratora cmentarza komunalnego.

(…)

===

Treść poprzedniego Zarządzenia można zobaczyć na stronie: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132/2011 Burmistrza Miasta Gminy w Skawinie z dnia 28 lipca 2011 r.

Źródło:
BIP – Zarządzenie nr 200/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 listopada 2014 r.

1 response to "Jakie będą opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych?"

  1. Przez: Jacek Zamieszczono: 23 listopada 2014

    Za to że będe chciał np. wyremontować grób swojego rodzica mam opłacac 450 zł????????????? Nie rozumię dlaczego.Nic nie moge zrobić z grobem tylko musze opłacać?Czy to nie jest dlatego(pewnie układy) że gmina podpisała sobie porozumienie z włascicielem cmentarza i na tym sobie zarabia.
    Dlaczego inna firma nie może nic zrobić na cmentarzu tylko firma która jest włascicielem cmenatrza.To tak jakby własciciel mieszkania nie mógł remotować nic w mieszkaniu tylko prezes społdzielni np. miał wyznaczoną firmę, która tylko wykonuje wszystkie remonty w bloku.Jeżeli inna firma to mam uiścić opłaty np. 1000 zł
    Dla mnie chore i pasowało by tą ustawe gminy gdzies zasądzić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *