Jakie uchwały przyjęto na grudniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie?

_IMG_2066W poniedziałek, 30 grudnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok oraz  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  

Informacje z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Skawinie:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji oraz XI nadzwyczajnej sesji.

3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto  Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – dot. dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do  uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 roku. Przedmiotowy dokument dostępny jest w załączeniu.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku – pierwsze czytanie (projekt Klubu Radnych PIS).

Przedłożono projekt zmiany do uchwały własnej  Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku. Poprawki można zgłaszać do 17 stycznia 2014 r.

10. Uchwała w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – dot. MGOPS dodatek energetyczny.

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie udzielono Kierownikowi MGOPS w Skawinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Przedmiotowy dokument dostępny jest w załączeniu.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Przedmiotowy dokument dostępny jest w załączeniu.

13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2013 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie zatwierdzono sprawozdania  z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2013 rok. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w załączeniu.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto  plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok.  Przedmiotowe dokumenty dostępne są w załączeniu.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto plany  pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok.  Przedmiotowe dokumenty dostępne są w załączeniu.

16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie).

17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie sesji.

Załączniki:

 

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *