Jerzy Kłępa

1. Imię i nazwisko: Jerzy Kłępa (KW „Nasze Miasto, Nasza Gmina”), okręg nr 14 – Jurczyce, Radziszów

2. Wykształcenie: średnie

3. Doświadczenie zawodowe: od wielu lat związany z branżą motoryzacyjną, własna działalność gospodarcza

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

od 2006 r. członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie,
wyróżniony odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
od 2011 r. pełniący funkcję naczelnika,
od 2011 r. sołtys wsi Jurczyce,
od 2014 r. członek Skawińskiej Rady Pożytku Publicznego,
od lat współpracujący z lokalnymi stowarzyszeniami,
organizator akcji pomocy powodzianom w 2010 r,.
zaangażowany w wielu akcjach społecznych

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

W zależności od możliwości i wykorzystania środków zewnętrznych: -poprawa bezpieczeństwa na drogach w szczególności gminnych
-poprawa bezpieczeństwa powodziowego
-rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Dla problemów komunikacyjnych ważna jest dalsza rozbudowa obwodnicy, doprowadzenie do zakończenia projektu budowy centrum komunikacyjnego przy dworcu PKP.
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych potrzebna jest rozbudowa oświetlenia szczególnie w miejscach niebezpiecznych. Poprawa i naniesienie na drogi odpowiednich oznakowań poziomych oraz budowa chodników.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę oraz doposażanie szkół.
Rozbudowa infrastruktury sportowej w szkołach.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Rozbudowa monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Reorganizacja pracy Straży Miejskiej.
Organizacja świetlic, w których mogłyby odbywać się zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Tworzenie miejsc (klubów seniora), w których mogłyby się odbywać zajęcia dla osób starszych

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *