Jest praca w LGD “Blisko Krakowa”. Termin składania ofert do 21 września 2015 r.

LGD-logotype72dpi-RGB-transparentZarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Blisko Krakowa” ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. administracji i projektów. Forma zatrudnienia: umowa na czas określony (zastępstwo), termin składania ofert: do 21 września, godz. 16:00. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze:  KLIKNIJ TUTAJ.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowejwww.bliskokrakowa.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych LGD Blisko Krakowa i gmin – członków LGD Blisko Krakowa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Blisko Krakowa.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”, stanowiących załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. [KLIKNIJ TUTAJ].

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich.

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa
ul. Żwirki i Wigury 23
32-050 Skawina
www.bliskokrakowa.pl

Ogłoszenie w BIP Blisko Krakowa: TUTAJ

Źródło: LGD Blisko Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *