Jubileusz 40-lecia powstania Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie (ZDJĘCIA)

__MG_000918 maja 2016 r. odbyła się w Pałacyku „Sokół” uroczystość 40-lecia powstania Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.

Tą niecodzienną uroczystość zaszczycili swą obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Kolasa, Zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec i Ryszard Majdzik, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Małgorzata Kopeć, Kierownik Wydziału Zdrowia i Kultury Marek Marzec, Główna Księgowa Szkół Marzena Bulanda i Alicja Płonka, na jubileusz przybyli również starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Irena Legutko, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Marta Truszczyńska, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego Michał Rogoż, wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Małgorzata Czerniawska. Licznie przybyli dyrektorzy gminnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, a także dyrektorzy szkół powiatowych Anna Stec dyrektor Zespołu Szkól techniczno-Ekonomicznych i Grażyna Wójcik dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na zaproszenie odpowiedział dyrektor Centrum Kultury i Sportu Janusz Bysina wraz z zastępcą dyrektora Karoliną Kozanecką oraz Michał Grzeszczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. W gronie znamienitych gości znalazła się kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Stanisława Szczepaniak, Danuta Lasek i Katarzyna Polek z Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo”, prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” Maria Blus i przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki.

Uroczystość rozpoczął występ uczniów Gimnazjum  nr 1 w Skawinie, na scenie zaprezentowali się pianista Aleksy Wnęk, recytator Igor Frączek oraz flecistka Magdalena Monica i sopranistka Julia Balon.

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie podsumowała czterdzieści lat Biblioteki cytując słowa Thomasa Alvy Edisona „Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko, co robiłem, to była przyjemność”.  Krystyna Droździewicz podkreśliła działalność pedagogiczno-wychowawczą Biblioteki, działania mające na celu wspomaganie nauczycieli, ale także wszystkie inicjatywy propagujące kulturę literacką czytelnictwo, mocno zaakcentowała również wsparcie i pomoc, na jaką pracownicy i dyrektor Biblioteki mogli liczyć ze strony organu prowadzącego – Urzędu Miasta i Gminy Skawina i w okolicznościowym adresie podziękowała za to Burmistrzowi Pawłowi Kolasie. Wyraziła także głębokie słowa wdzięczności wszystkim placówkom oświatowym, instytucjom kultury, stowarzyszeniom za współpracę, otwartość i zaufanie, jakim obdarzyły Bibliotekę przez lata jej funkcjonowania.

Gratulacje, słowa uznania, podziękowań i serdeczności na ręce Dyrektor Biblioteki przekazali wszyscy zaproszeni goście.

Zgromadzeni na uroczystości mieli możliwość poznania najważniejszych wydarzeń i działań z historii Biblioteki oglądając prezentację „40-lat minęło” i okolicznościową wystawę przygotowaną przez pracowników Biblioteki.

Miłym, słodkim zakończeniem jubileuszowego gali był wykonany przez skawińską Cukiernię Zając tort w kształcie książki z logo Biblioteki Pedagogicznej.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Źródło:
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *