Kancelaria Prezydenta RP odmawia ujawnienia imiennej listy osób ułaskawionych

__IMAG0030Pamiętacie Państwo gdy w listopadzie 2015 r. w mediach ogólnopolskich i nie tylko przetoczyła się dyskusja na temat ułaskawień prezydenckich (aktów łaski). By mieć pełną wiedzę i móc opierać się na dowodach w dyskusji, 17 listopada 2015 r. wnieśliśmy do Kancelarii Prezydenta RP wniosek o udzielenie informacji publicznej w postaci listy (imiona i nazwiska) wszystkich ułaskawionych osób przez Prezydentów RP, począwszy od Prezydenta RP Lecha Wałęsy aż do Prezydenta RP Andrzeja Dudy (do dnia odpowiedzi na wniosek) z podaniem dat ułaskawień oraz z podziałem na kadencje poszczególnych Prezydentów RP.

Poprosiliśmy by informacji udzielono nam na skrzynkę mailową, bądź udostępniono te dane publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazano nam w mailu odnośnik do tych informacji.

2 grudnia 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź, ale niepełną, bo nie zawierającą imion i nazwisk osób ułaskawionych przez poszczególnych Prezydentów RP.

Jak bowiem wskazano w piśmie: Kancelaria Prezydenta RP przekazuje prowadzone zestawienie zawierające podział na kadencje i daty roczne.

Tamtą odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP opublikowaliśmy w artykule: Kancelaria Prezydenta RP ujawnia dane dotyczące osób ułaskawionych przez Prezydentów RP.

Końcem grudnia 2015 r. poprosiliśmy drogą listowną KPRP o przesłanie w wersji papierowej decyzji odmownej odnośnie braku możliwości ujawnienia imion i nazwisk osób ułaskawionych na przestrzeni ostatnich 25 lat.

I dnia 12 stycznia 2016 roku otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź (decyzję), której treść prezentujemy poniżej:

(każdy obraz można dodatkowo powiększyć klikając ikonkę “expand to original size”)

Jak można przeczytać, Organ wskazał w decyzji, że imiona i nazwiska osób ułaskawionych przez Prezydentów RP są objęte ochroną wynikającą z prawa do prywatności i ich nie ujawni.

Ujawniono w decyzji jedynie, że jednym z ułaskawionych został Pan Mariusz Kamiński, który publicznie oświadczył, że zastosowano wobec niego prawo łaski. I o tym faktycznie w mediach było swego czasu głośno.

Natomiast w tej sytuacji prawnej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji przysługuje nam prawo złożenia do Szefa Kancelarii Prezydenta RP odwołania od tej decyzji.

Kwestię tę konsultujemy już w prawnikami – ekspertami w zakresie dostępu do informacji publicznej.

O dalszym przebiegu sprawy będziemy Państwa informować na portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *