Kandydatów na wójtów zgłaszamy do 17 października. Wyborcze ABC.

samorzadKandydata na wójta można zgłosić nie później niż do godz. 24.00 w dniu 17 października 2014 r. – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Do 7 października można natomiast zgłaszać listy kandydatów na radnych.

PKW przypomina, że kandydatem na wójta może być obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który  najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony.

Jak informuje PKW, wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów. Premier powinien to uczynić nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji rad, czyli między 21 lipca a 21 sierpnia.

Więcej tu:
samorzad.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *