Kiedy powstanie rondo turbinowe w ciągu DK 44: skrzyżowanie ul. Skotnickiej – Wrony – Podgórki Tynieckie?

Końcem lipca 2018 roku dyrektor dawnego ZIKiTu (obecnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa) Marek Hanczakowski zapowiedział nam rozpoczęcie w I kwartale 2019 r. prac budowlanych na skrzyżowaniu DK nr 44 z ul. Skotnicką / ul. Wrony (rondo turbinowe). Wobec tego, że na skrzyżowaniu cisza jeśli chodzi o prace, ponad miesiąc temu skierowaliśmy zapytanie o udzielenie odpowiedzi dlaczego ta inwestycja się jeszcze nie rozpoczęła (aktualnie jest II kwartał 2019 r.), kiedy planowane jest jej rozpoczęcie oraz co jest w ogóle powodem opóźnienia? Odpowiedź nadeszła dopiero wczoraj, tj. 29 maja 2019 r. a szczegóły znajdziecie w tekście poniżej. Niestety, według otrzymanych informacji, realizację inwestycji przewiduje się na I kwartał 2020 roku…

Pytanie z dnia 23 kwietnia 2019 r. skierowane do ZDMK brzmiało:

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do Państwa poniższej odpowiedzi (podpisał się pod nią Pan Dyrektor Marek Hanczakowski) z końca lipca 2018 roku i zapowiedzi rozpoczęcia w I kwartale 2019 r. prac budowlanych na skrzyżowaniu DK nr 44 z ul. Skotnicką / ul. Wrony (rondo turbinowe), prosimy o informację, dlaczego ta inwestycja się jeszcze nie rozpoczęła (aktualnie jest II kwartał 2019 r.) oraz kiedy planowane jest jej rozpoczęcie?
 
_____
 

A odpowiedź Zespołu Prasowego ZDMK z 29 maja 2019 r. była taka:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego zapytania dot. inwestycji – Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie – która zakłada budowę ronda turbinowego, poniżej przesyłamy informacje:

Inwestycja opóźnia się w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu z uwagi na przedłużający się proces projektowy, na który znaczny wpływ ma stopień skomplikowania projektu. Zanim dane zadanie inwestycyjne wejdzie w fazę realizacji konieczne jest pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wśród najistotniejszych czynników hamujących postęp prac projektowych dla tego zadania wymienić można:

– długotrwały proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie jej uzyskiwania wynikła konieczność rozwiązania skomplikowanych zagadnień akustycznych w rejonie ul. Skotnickiej. Aby je rozwiązać odbyła się seria niełatwych rozmów z właścicielami zlokalizowanych w tym rejonie posesji oraz konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Był to czasochłonny, lecz niezbędny etap, mający na celu wypracowanie rozwiązań kompromisowych, minimalizujących negatywne oddziaływania akustyczne projektowanej inwestycji. Od jego powodzenia zależała możliwość wydania przez RDOŚ pozytywnej decyzji, a tym samym rozpoczęcia kolejnych postępowań administracyjnych.

– szeroki zakres uzgodnień lokalizacji uzbrojenia terenu (część sieci została ujawniona na zaawansowanym etapie projektowym, co skutkowało koniecznością dokonania zmian w sporządzanej dokumentacji) oraz koniecznością koordynowania prac projektowych z inwestycjami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Z uwagi na powyższe czynniki obecnie realizację inwestycji przewiduje się na I kwartał przyszłego roku.

Na przyszłość będziemy wdzięczni za kierowanie pytań ze strony redakcji na adres e-mail: rzecznik@zdmk.krakow.pl, to ułatwi nam przekazywanie Państwu informacji. Z góry dziękujemy.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Prasowy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel: 12 616 75 10/69

_____

Zobacz także:

Odpowiedź ZIKITu w sprawie zapytania Czytelnika InfoSkawiny o remont DK nr 44

Odpowiedź GDDKiA w sprawie ronda przy ul. Krakowskiej – rozpoczęcie prac dopiero końcem 2019 roku!

Rondo przy ul. Krakowskiej w Skawinie (wyjazd z obwodnicy Skawiny) – co dalej z budową?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *