Kiedy rozpocznie się budowa kolejnych odcinków chodników przy DK44? Znamy stanowisko GDDKiA w Krakowie

Poprosiliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie o informację kiedy rozpocznie się budowa chodników przy DK 44 w Jaśkowicach oraz innych miejscowościach gminy Skawina, leżących przy tej drodze krajowej. Pierwszy odcinek w Jaśkowicach (prawie 600 metrów!) zostanie wybudowany wiosną-latem przyszłego roku. Pełną odpowiedź GDDKiA znajdziecie poniżej.

Odpowiedź rzecznika prasowego z 14 grudnia 2020 r. brzmiała:

Szanowni Państwo

Obecnie w ciągu DK44 na terenie gminy Skawina prowadzone są przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie chodników na dwóch lokalizacjach. Pierwszy odcinek tj. w m. Jaśkowice od km 92+103,75 do km około 92+685,60 (projekt GDDKiA) uzyskał decyzję ZRID [zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przyp. red.]. Planujemy na początku 2021, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, rozpocząć roboty od wycinki drzew oraz usunięcia obiektów kolidujących z tą inwestycją.

Roboty budowlane rozpoczną się najwcześniej w okresie wiosennym 2021 r.

Drugi odcinek w m. Wielkie Drogi, Sosnowice, Facimiech, Zelczyna (projekt gmina Skawina) z uwagi na odwołania mieszkańców oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

Z poważaniem

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

[fot. własne]

1 response to "Kiedy rozpocznie się budowa kolejnych odcinków chodników przy DK44? Znamy stanowisko GDDKiA w Krakowie"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 18 grudnia 2020

    Drugi odcinek w m. Wielkie Drogi, Sosnowice, Facimiech, Zelczyna (projekt gmina Skawina) z uwagi na odwołania mieszkańców oczekuje na wydanie decyzji ZRID.
    Kilkadziesiąt lat upominania się o chodniki, gdy pojawia się szansa na ich budowę do głosu dochodzi, nie po moim, mało płacą, czemu nie po drugiej stronie drogi. ZRID to tylko odwleczenie w czasie tego co nastąpi jeśli będzie kasa na realizację zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *