Kim jest i co może mąż zaufania?

masz głos masz wybór 2015Kim jest mąż zaufania? Do czego ma prawo, a czego nie może robić? Co zrobić aby pełnić tę rolę podczas wyborów prezydenckich 10 maja 2015? Celem pracy mężów zaufania jest sprawdzenie, czy działania obwodowej komisji wyborczej są uczciwe i rzetelne. Swoje zadania wykonują społecznie. Funkcje te mogą pełnić wyłącznie osoby pełnoletnie.

Mężowie zaufania są obserwatorami wyborów z ramienia komitetów wyborczych startujących kandydatów i są wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów, których kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali zarejestrowani. Do każdej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić po jednym mężu zaufania. Mężowie zaufania danego komitetu wyborczego mogą jednakże zmieniać się w ciągu pracy komisji.

W lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Co mogą mężowie zaufania:

 • być obecni w dniu głosowania podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję od rozpoczęcia do zakończenia jej prac;
 • obserwować wszystkie czynności członków komisji;
 • zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do protokołu komisji;
 • być obecni przy transmisji danych z protokołu drogą elektroniczną (o ile transmisja będzie wykonywana);
 • w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania.

Czego nie mogą:

 • naruszać tajności głosowania;
 • pomagać wyborcom w głosowaniu, ani udzielać im wyjaśnień;
 • utrwalać pracy komisji za pomocą aparatów fotograficznych lub kamer;
 • utrudniać pracy komisji;
 • liczyć i przeglądać kart do głosowania.

Przypominamy, że w nadchodzących wyborach można zagłosować poza swoim miejscem zameldowania. Aby to zrobić:

 • do 27 kwietnia zgłoś w urzędzie gminy/miasta, gdzie jesteś ujęty/a w rejestrze wyborców zamiar głosowania korespondencyjnego. Zagłosować korespondencyjnie możesz również kiedy przebywasz za granicą. do 27 kwietnia zgłoś zamiar właściwemu terytorialnie konsulowi.
 • do 5 maja złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy/miasta gdzie będziesz przybywać w dniu wyborów. Do spisu wyborców możesz dopisać się również za granicą. Do 7 maja zgłoś się u właściwego terytorialnie konsula.
 • do 8 maja uzyskaj zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy/miasta gdzie jesteś wpisany/a do rejestru wyborców. Do odbioru zaświadczenia możesz upoważnić inną osobę.

Przypominamy, że 4 maja upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania przez pełnomocnika. To ułatwienie dotyczy wyborców/czyń, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, oraz wyborców/czyń niepełnosprawnych.

PAMIĘTAJ, ŻE NAJBLIŻSZY PIĄTEK TO 1 MAJA – URZĘDY BĘDĄ NIECZYNNE

 

Kontakt:

Olga Skarżyńska

Fundacja im. Stefana Batorego

Masz Głos, Masz Wybór

tel. :22 536 02 62

mail: oskarzynska@batory.org.pl

Czym jest Koalicja Masz Głos, Masz Wybór

Celem jej działania jest zachęcanie Polaków do licznego i świadomego udziału w wyborach. Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz określonych opcji politycznych, komitetów wyborczych czy kandydatów. Koalicja Masz Głos, Masz Wybór od lat prowadzi kampanie profrekwencyjne np. „Zmień kraj, idź na wybory” (przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku), „Pępek Europy” (przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku) i „Każdy powód jest ważny“ (przed wyborami samorządowymi w 2014 r.). M.in. dzięki działaniom Koalicji udało się powstrzymać tendencję spadkową uczestnictwa obywateli w wyborach. Doprowadzono również do zmian w prawie, które umożliwiają:

 • głosowanie poprzez pełnomocników osobom niepełnosprawnym i po 75 roku życia;,
 • głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych;
 • zastosowanie nakładek na karty do głosowania dla osób niewidomych;
 • głosowanie w wybranym lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Członkowie koalicji:

Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców Prasy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *