Klamka zapadła. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie umiejscowienia chodnika przy DK 44 w Jaśkowicach

[AKTUALIZACJA: 26.03.2019 r.] Od kilku tygodni w Jaśkowicach toczy(ła) się dyskusja, czy wręcz “spór” o lokalizację nowobudowanego chodnika przy Drodze Krajowej nr 44, zwłaszcza po ostatnim spotkaniu 3 lutego 2019 r. w Domu Ludowym z udziałem 130 mieszkańców. Kilka dni po tym spotkaniu, 7 lutego 2019 r. dwoje mieszkańców Jaśkowic zawnioskowało do burmistrza o przeprowadzenie oficjalnych konsultacji społecznych w Jaśkowicach mających na celu ostateczne ustalenie umiejscowienia budowy chodnika przy DK nr 44. Zastępca burmistrza po kilku tygodniach odpowiedział: konsultacji społecznych nie będzie, bo projekt budowy chodnika jest kompletny, został zatwierdzony i nie będzie już zmian co do usytuowania chodnika, po tej czy po drugiej stronie drogi. Projekt (dokumentację / pracę projektantów) finansuje GDDKiA. W związku z realizacją samej dokumentacji w latach 2017-2018 wydano na ten cel 73 908 zł.

Treść złożonego 7 lutego 2019 r. wniosku mieszkańców o przeprowadzenie oficjalnych konsultacji w Jaśkowicach:

“Wniosek z art. 241 KPA o przeprowadzenie PILNYCH konsultacji społecznych zgodnych z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie miejsca budowy nowego chodnika w Jaśkowicach wzdłuż drogi krajowej nr 44.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do treści Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w  Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r., wnosimy – na podstawie art. 241 KPA – o przeprowadzenie rzetelnych, pełnych konsultacji społecznych na terenie miejscowości Jaśkowice, zgodnie z przedmiotową Uchwałą Rady Miejskiej.

Przedmiotem konsultacji powinna być kwestia konkretnego umiejscowienia przyszłego chodnika dla pieszych przy Drodze Krajowej nr 44, planowanego w ramach budowy chodników w czterech miejscowościach na terenie gminy Skawina, wzdłuż DK nr 44.

Problem braku chodnika przy DK nr 44 w Jaśkowicach spędza sen z powiek niejednemu mieszkańcowi Jaśkowic od wielu lat. Było wiele protestów, spotkań, wymiany pism między urzędami, mieszkańcami, w tym między Społecznym Komitetem ds. Budowy Chodników przy DK nr 44.

Pierwsza koncepcja zarządzającej drogą GDDKiA przewidywała budowę odcinka chodnika od kapliczki do hurtowni warzyw po stronie północnej (po tej, po której jest umiejscowiona stacja kolejowa w Jaśkowicach).

Na zebraniu wiejskim w lipcu 2017 r. podjęto decyzję o zmianie tej koncepcji i przeniesieniu budowy chodników na stronę południową tej drogi.

W zebraniu tym wzięła udział stosunkowo niewielka liczba mieszkańców, którzy są właścicielami działek na tym odcinku drogi.

Podjęto prace projektowe na południowej stronie DK nr 44. Jednakże pojawienie się służb geodezyjnych zaniepokoiło właścicieli działek; zaczęto stawiać pytania dlaczego wybrano taki wariant budowy chodników.

Zebrano więc oświadczenia mieszkańców (właścicieli działek) po obu stronach drogi na w/w odcinku Dk nr 44. Zdecydowana większość tych osób wypowiedziała się by chodnik budowano po stronie północnej.

W ostatnim czasie z kolei grupa mieszkańców zbiera kolejne już oświadczenia (prawdopodobnie od wszystkich mieszkańców miejscowości), by się wypowiedzieli.

Naszym zdaniem zbieranie tych i poprzednich oświadczeń jednak nie ma nic wspólnego z konsultacjami społecznymi, które w tej sytuacji – by zapobiec zaognianiu i sporom, dalszemu niekontrolowanemu opóźnieniu realizacji budowy chodnika – wydają się być uzasadnione.

Konsultacje społeczne winny zostać przeprowadzone w zgodzie z przedmiotową Uchwałą RM w Skawinie, którą przywołaliśmy na wstępie.

Takie też konsultacje winny były zostać przeprowadzone na samym początku opracowywania koncepcji (miejsca), projektowania budowy chodnika przy DK Nr 44 w Jaśkowicach.

Z informacji uzyskanych w GDDKiA Oddział Kraków samo przygotowanie już gotowego projektu budowy chodników przy DK nr 44 w Jaśkowicach po stronie południowej (od kapliczki w stronę hurtowni warzyw/owoców) kosztowało podatników ponad 73 tysiące złotych!

Powstaje pytanie – kto za to zapłaci? W tym za brak odpowiednich konsultacji społecznych przeprowadzonych odpowiednio wcześniej, za zaognianie sytuacji w sołectwie, tworzenie niepotrzebnych sporów, waśni jak na ostatnim spotkaniu 3 lutego 2019 r. w Domu Ludowym w Jaśkowicach.

Kto zapłaci za kolejne opracowanie dokumentacji projektowej? Czy tego rodzaju działanie podyktowane jest racjonalnością i dbałością o pieniądze publiczne?

Wobec powyższego, prosimy o zapobiegnięcie podobnym sytuacjom w przyszłości i przeprowadzenie jednych, konkretnych, pełnych i rzeczowych a przede wszystkim oficjalnych konsultacji społecznych w miejscowości Jaśkowice, dla wszystkich uprawnionych do oddania głosu/uwagi w Jaśkowicach (ograniczony zakres miejscowy konsultacji, bez ograniczenia wiekowego, zgodnie z prawem).

Nie może być bowiem tak, że co jakiś czas zbierane są w tym nieoficjalne opinie, oświadczenia, głosy mieszkańców Jaśkowic wzdłuż DK nr 44, potem wśród innych, potem jeszcze wśród wszystkich, przez samych mieszkańców.

Powstaje też przy tym pytanie: dlaczego w stosunku do umiejscowienia chodnika (strona północna/południowa) mieliby się wypowiadać jedynie np. właściciele działek, a nie wszyscy mieszkańcy, którzy potencjalnie mogą z tego chodnika korzystać (jak również ich potomkowie)?

Zwłaszcza, że na podobnych oświadczeniach znajdują się podpisy i adresy mieszkańców, dlatego też ważne jest by przedmiotowe konsultacje, zebranie opinii włączył się właściwy organ władzy publicznej jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przy ewentualnym udziale i pomocy Przewodniczącej Rady Miejskiej (radna z Jaśkowic) Pani Ewy Masłowskiej oraz Sołtysa Jaśkowic Pana Józefa Tomczaka.

Wnosimy również, by w ramach konsultacji zapytać mieszkańców nie tylko o miejsce chodnika ale również rodzaj nawierzchni (żeby była jak najbardziej przyjazna mieszkańcom, a nie budowana z fazowanej kostki brukowej, nieprzyjemnej, utrudniającej jazdę wózkami z dziećmi, deskorolką, rolkami, czy poruszanie się pieszo a w uzasadnionych przypadkach, dopuszczonych prawem, również rowerem) czy nowoczesnego oświetlenia.

O odpowiedzi na powyższy wniosek prosimy nas poinformować drogą e-mail na adres {…} ewentualnie również drogą poczty polskiej na ww. adres korespondencyjny.

Z poważaniem

{…}

Do wiadomości:

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska (radna z Jaśkowic)

Sołtys Jaśkowic – Józef Tomczak”

_______

Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z 1 marca 2019 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 7 lutego 2019 r.:

Rodzi się więc pytanie, co też było zasygnalizowane we wniosku mieszkańców, skoro wedle uchwały o konsultacjach społecznych, i jak wskazał w piśmie sam burmistrz, “zaleca się prowadzenie konsultacji na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji”, to dlaczego właśnie na tym wczesnym etapie tego nie zrobiono…

Fragment projektu:

Wkrótce w tym artykule jako AKTUALIZACJA opublikujemy cały przedmiotowy projekt budowy chodnika przy DK nr 44 w Jaśkowicach, który otrzymaliśmy z krakowskiego Oddziału GDDKiA.

AKTUALIZACJA (27 marca 2019 r.):

W odpowiedzi na przesłane pismo wiceburmistrza Skawiny, mieszkańcy zapytali:

“skoro wedle uchwały o konsultacjach społecznych, i jak wskazał w piśmie sam wiceburmistrz, „zaleca się prowadzenie konsultacji na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji”, to dlaczego właśnie na tym wczesnym etapie tego nie zrobiono?”

W odpowiedzi z 25 marca 2019 r. uzyskali taką oto odpowiedź:

 

Zobacz także:

Źródło: https://www.facebook.com/witold.grabiec/posts/2079150098831760

2 response to "Klamka zapadła. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie umiejscowienia chodnika przy DK 44 w Jaśkowicach"

  1. Przez: sk Zamieszczono: 2 marca 2019

    W Jaśkowicach można było DK44 schować do tunelu, nad nim posadzić drzewa ,krzewy, wybudować deptak. Szkoda, że nie powstał taki projekt.

  2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 2 marca 2019

    Kilkadziesiąt lat czekania na chodniki przy DK44, teraz problem od południa czy północy. Może trzeba zbudować z obu stron i pogodzić towarzystwo. Pewnie i takie rozwiązanie miałoby więcej wrogów od zwolenników. Nie budują źle, budują też źle. Daleko nie zajedziemy i nie dojdziemy, jeśli krzykacze będą decydować o budowie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, dworców, przystanków, komunikacji autobusowej i kolejowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *