Kolejne pismo SAS do władz Skawiny w sprawie cuchnących wyziewów przemysłowych

Otrzymaliśmy informację od Skawińskiego Alarmu Smogowego, którą przekazujemy na łamach portalu: Uprzejmie prosimy o poinformowanie Państwa odbiorców, że mieszkanki i mieszkańcy Skawiny domagają się od władz lokalnych wszystkich szczebli oraz od instytucji kontrolnych podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do zbadania składu chemicznego oparów emitowanych przez zakłady przemysłowe.

Po tym, jak przez cały miniony tydzień w mieście (także w bardzo uczęszczanych miejscach: na rynku, w parku) utrzymywał się ciężki, wyciskający łzy z oczu smród jednoznacznie pochodzący z północnej strefy przemysłowej, dostaliśmy dziesiątki wiadomości zaniepokojonych mieszkańców Skawiny. Mimo naszych wcześniejszych apeli wciąż nie znamy składu chemicznego cuchnących wyziewów przemysłowych i nie wiemy, czy mamy do czynienia jedynie z niedogodnością, czy też z poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Nietypowy północny wiatr i koncentracja fetoru w bardzo uczęszczanych – zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie – częściach miasta przyczyniły się do unaocznienia licznym mieszkańcom powagi sytuacji. 
 
W związku z powyższym Skawiński Alarm Smogowy skierował pismo do władz naszej Gminy o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do ustalenia faktycznego niebezpieczeństwa związanego z długotrwałą ekspozycją na emisję przemysłową. Ponadto, korzystając z prawa do ostrzegania mieszkańców przed możliwym zagrożeniem, w razie dalszego utrzymywania się fetoru wyjedziemy na ulice z megafonem, żeby informować o możliwym niebezpieczeństwie – tak samo, jak ostrzegaliśmy o ogromnym stężeniu substancji szkodliwych w czasie epizodów smogowych w roku ubiegłym. Liczymy, że te działania zmuszą władze lokalne oraz właściwe jednostki kontrolne do zbadania składu emisji przemysłowej zarówno na zewnątrz zakładów, jak i wewnątrz hal produkcyjnych – zdrowie pracowników jest dla nas równie ważne, jak zdrowie pozostałych mieszkanek i mieszkańców Gminy.
 
 

Z poważaniem

Skawiński Alarm Smogowy

Ruch Społeczny Mieszkańców 
Miasta i Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *