Kolejny czujnik bada jakość powietrza na terenie gminy Skawina – Rzozów

Od 4 grudnia 2018 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Rzozowa przeprowadzane są pomiary jakości powietrza. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej. Przypominamy, że prawie rok temu czujnik KAS został zamontowany w Jaśkowicach (na budynku parafii). Wyniki niejednokrotnie były gorsze niż wskazania WIOŚ w Skawinie.

Pomiary dotyczą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie sołectw gminy Skawina.

Zapis wskazań pomiaru na stronie Gminy Skawina:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=17316&menu_id=0 

Wykres przedstawia stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne, µg/m³) w miejscowości: Rzozów. Norma dla stężenia dobowego wynosi 50µg/m³.
 
Zachęcamy także do obserwacji wyników automatycznych pomiarów jakości powietrza stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101.

 

Co to jest pył zawieszony PM10?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci.

Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren). Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, czy benzopiren są płaskie. Mają więc możliwość wślizgiwania się między nukleotydy DNA, co nadaje im właściwości rakotwórcze.

Źródła pyłu zawieszonego

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w przestarzałych piecach i kotłach paliw stałych oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych (DPF).

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Przydatne linki:

 • wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza ze stacji zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101: KLIKNIJ TUTAJ;
 • uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze obszarze województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacja instalacji, w których następuje spalanie paliw: KLIKNIJ TUTAJ lub KLIKNIJ TUTAJ;
 • Program Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego:
  – Uchwała: KLIKNIJ TUTAJ;
  – Załącznik Nr 1: KLIKNIJ TUTAJ;
  – Załącznik Nr 2: KLIKNIJ TUTAJ.

1 response to "Kolejny czujnik bada jakość powietrza na terenie gminy Skawina – Rzozów"

 1. Przez: Mieszkaniec1 Zamieszczono: 7 grudnia 2018

  Polecam http://tymoddycham.uj.edu.pl/ są tu wskazania czujników dla kazdej wsi Gminy Skawina (i okolicy), wszędzie jest nie najlepiej, widać naocznie co sie dzieje, gdy zaczynamy palić w piecach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *