Komentarz burmistrza do sprawy pisma PIP w sprawie p.o. dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Poniżej prezentujemy komentarz Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witolda Grabca do publikacji materiału z treścią pisma Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie p.o. dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Pana Janusza Bysiny. Pragniemy przy tym wskazać, że prośbę o komentarz do sprawy wysłaliśmy do Urzędu 17 maja 2019 r. Odpowiedź nadeszła dopiero miesiąc później.

Przypomnijmy, 17 stycznia 2019 r. dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Janusz Bysina otrzymał od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko pismo, w którym ten poinformował go o wygaśnięciu jego stosunku pracy prawie trzy tygodnie wcześniej, czyli 1 stycznia 2019 r. W sprawie tej czynności kontrolne podjęła Państwowa Inspekcja Pracy. W oficjalnym dokumencie przesłanym dyrektorowi CKiS w Skawinie stwierdziła, że Burmistrz naruszył przepisy ustawy, na którą się powoływał w piśmie i potwierdziła jednocześnie, że po dniu 2 stycznia 2012 r. stosunek pracy (rodzaj umowy) dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie „nie został w żaden sposób formalnie zmieniony lub rozwiązany przez organ, który go powołał na to stanowisko”. PIP wyraziła swoją opinię, że interpretacja burmistrza ustawy zmieniającej jest pozbawiona podstaw prawnych. PIP stwierdza, że to wyłącznie sąd – według niej – może orzec w sprawie innego pełnienia obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska przez dyrektora (na jaki czas i w jakiej formie). Treść odpowiedzi PIP na skargę dyrektora Janusza Bysiny znajdziecie Państwo poniżej. Jak nas poinformował dyrektor, obecnie trwają postępowania sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Sądem Pracy.

Pisaliśmy o tym w artykule z 17 maja 2019 r. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ODPOWIADA NA SKARGĘ DYREKTORA CKIS ZŁOŻONĄ NA BURMISTRZA

A oto komentarz wiceburmistrza z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zobacz także:

Dwóch dyrektorów Centrum Kultury i Sportu w Skawinie? Publikujemy postanowienie sądu administracyjnego w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *