Komisja Rewizyjna skontroluje Straż Miejską w Skawinie

kontrola_jawnosc_watchdogZespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie ustalił harmonogram kontroli Straży Miejskiej. Sprawdzone zostaną zasady postępowań mandatowych strażników, działania SM w Skawinie w zakresie utrzymania ładu i porządku w Gminie w kontekście ochrony środowiska oraz działalność monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez SM w Gminie, w tym plany w zakresie rozwoju monitoringu wizyjnego.

Jak można przeczytać w udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej protokole z posiedzenia komisji rewizyjnej z 5 lutego 2016 r.:

Komisja_Rewizyjna_SM

Z kolei omawiając sprawy bieżące ustalono, że zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, po zakończeniu każdej kontroli przez KR, w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie umieszczony punkt – informacja KR z przeprowadzonej kontroli, z dołączonym protokołem kontroli. Jeśli protokół będzie zawierać wnioski albo zalecenia pokontrolne, to staną się one przedmiotem stosownej uchwały (jeśli będzie ona wymagana prawem).

Na tym protokół zakończono a podpisali go przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Niechaj oraz radny Eugeniusz Zając.

Wydawać by się mogło, ze takie dane statystyczne jak liczba mandatów nałożonych przez strażników w roku poprzednim, regulamin działalności Straży Miejskiej, zasady działania czy wykaz skarg na SM powinny być umieszczone w BIP, ale niestety próżno tego szukać…

Mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni.

kontrola_jawnosc_watchdog

Źródło: Protokół nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.

1 response to "Komisja Rewizyjna skontroluje Straż Miejską w Skawinie"

  1. Przez: chicot Zamieszczono: 18 lutego 2016

    Pan Radny Zając (vice-przewodniczący Komisji Rewizyjnej ) na ostatniej sesji RM zgłaszał problem palenia śmieciami w piecach na ul.29 listopada i Słonecznej – czy Straz Miejska sie tym zainteresowała? były pouczenia? mandaty?, a może nic nie zrobiła?

    Bardziej interesuje mieszkańców rok bieżacy 2016 – kontrolować 2015r. ok można, ale to musztarda po obiedzie,

    Tempo Panowie Radni!!, nadążajcie!, wyprzedzajcie!, a nie tylko podążajcie. Zanim skontrolujecie rok2015, to wszystkie śmieci zdążą spalić w Skawinie!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *